Apie Camelia

Prekių nėra

0,00 Eur Viso

Pirkti

Pradinis / Receptiniai vaistai / STIMULOTON 50MG TAB. N30
Sužinokite apie mūsų geriausius pasiūlymus pirmi

STIMULOTON 50MG TAB. N30

Receptiniai vaistai

Kompensuojamas vaistas. Atsiėmimas ir apmokėjimas tik vaistinėje. Atsiimant būtina turėti galiojantį gydytojo išrašytą receptą. Užsisakyti galite ne daugiau kaip gydymo kursui, kuris nurodytas recepte. Jei vaistas Jums kompensuojamas, priemokos dydis priklauso nuo kodo įrašyto Jūsų recepto langelyje „Kompensacijos rūšies kodas“. Reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu. Nurodytos kainos galioja tik užsisakant vaistus telefonu.

Šį vaistą galite užsisakyti telefonu 8 700 55170 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Vaistą galite įsigyti tik vaistinėje.
Klauskite vaistininko
Klauskite vaistininko
Nemokamas pristatymas
Nemokamas pristatymas

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui

 

Stimuloton 50 mg plėvele dengtos tabletės

Sertralinas

 

 

Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.

-  Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.

-  Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

-  Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).

-  Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių.

 

 

Apie ką rašoma šiame lapelyje?

 

1. Kas yra Stimuloton ir kam jis vartojamas

2. Kas žinotina prieš vartojant Stimuloton

3. Kaip vartoti Stimuloton

4. Galimas šalutinis poveikis

5. Kaip laikyti Stimuloton

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

 

 

1. Kas yra Stimuloton ir kam jis vartojamas

 

Veiklioji Stimuloton medžiaga yra sertralinas. Jis priklauso depresijai ir (arba) nerimo sutrikimams gydyti vartojamų vaistų, vadinamų selektyvaus poveikio serotonino reabsorbcijos inhibitoriais (SSRI), grupei.

 

Stimuloton gali būti vartojamas toliau išvardytais atvejais:

-  suaugusių žmonių depresijai gydyti bei depresijos pasikartojimo profilaktikai;

-  suaugusių žmonių socialinio nerimo sutrikimui gydyti;

-  suaugusių žmonių potrauminio streso sutrikimui (PTSS) gydyti;

-  suaugusių žmonių panikos sutrikimui gydyti;

-  suaugusių žmonių bei 6‑17 metų vaikų ir paauglių obsesiniam kompulsiniam sutrikimui (OKS) gydyti.

 

Depresija yra tokia liga, kurios simptomai yra liūdesys, negalėjimas gerai išsimiegoti ar džiaugtis gyvenimu kaip anksčiau.

 

OKS ir panikos sutrikimai yra su nerimu susijusios ligos. Jų simptomai yra nuolatinės nerimą keliančios įkyrios mintys (obsesijos), verčiančios atlikinėti pasikartojančius ritualus (kompulsijas).

 

PTSS yra būklė, galinti atsirasti po didelę emocinę traumą sukeliančio streso. Jos simptomai yra panašūs į depresijos ir nerimo simptomus. Socialinio nerimo sutrikimas (socialinė fobija) yra su nerimu susijusi būklė, kuriai būdingas stipraus nerimo ar kančios pojūtis socialinių būklių metu (pavyzdžiui, kalbantis su nepažįstamais žmonėmis ar auditorija, geriant ar valgant su kitais žmonėmis arba baiminantis pasielgti taip, kad pasijusite nesmagiai).

 

Gydytojas nusprendė, kad šis vaistas tinka Jūsų ligai gydyti.

 

Jei nesate tikras, kodėl Jums skyrė vartoti Stimuloton, paklauskite gydytojo.

 

 

2. Kas žinotina prieš vartojant prieš vartojant Stimuloton

 

Stimuloton vartoti negalima:

· jeigu yra alergija sertralinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje).

· Jeigu vartojate ar vartojote vaistų, vadinamų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI), pvz., selegilino arba moklobemido, arba į MAOI panašių vaistų (pvz., linezolido). Nutraukę gydymą sertralinu, MAOI galite pradėti vartoti ne anksčiau kaip po savaitės. Nutraukę gydymą MAOI, sertralino galite pradėti vartoti ne anksčiau kaip po 2 savaičių.

· Jeigu vartojate kitą vaistą, vadinamą pimozidu (juo gydomi psichikos sutrikimai).

 

Įspėjimai ir atsargumo priemonės

Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku, prieš pradėdami vartoti Stimuloton.

Vaistai ne visada tinka kiekvienam pacientui. Jei Jums yra arba buvo bet kuri iš toliau išvardytų būklių, pasitarkite su gydytoju prieš gydymo Stimuloton pradžią.

- Serotonino sindromas arba piktybinis neurolepsinis sindromas. Retai šie sindromai gali atsirasti tuo atveju, jei kartu su sertralinu vartojate tam tikrų vaistų. Tokio poveikio simptomai išvardyti 4 skyriuje „Galimas šalutinis poveikis“. Gydytojas Jums bus pasakęs, ar Jums tokio sutrikimo nebuvo atsiradę anksčiau.

- Mažas natrio kiekis kraujyje (toks poveikis gali atsirasti gydymo Stimuloton metu). Turite pasakyti gydytojui, jei vartojate tam tikrų vaistų nuo didelio kraujo spaudimo, nes jie irgi gali keisti natrio kiekį kraujyje.

- Esate senyvo amžiaus. Tokiu atveju vaisto reikia vartoti ypač atsargiai, nes natrio kiekio kraujyje sumažėjimo rizika gali būti didesnė (žr. aukščiau).

- Kepenų liga. Gydytojas gali nurodyti vartoti mažesnę Stimuloton dozę.

- Diabetas. Stimuloton vartojimo metu gali pakisti cukraus kiekis kraujyje, gali reikėti keisti vaistų nuo diabeto dozę.

- Epilepsija ar anksčiau buvę traukuliai. Jei Jums anksčiau yra buvę priepuolių (traukulių), nedelsdami pasakykite gydytojui.

- Depresinis sutrikimas su manija (bipolinis sutrikimas) arba šizofrenija. Jei Jums yra manijos sutrikimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

- Yra arba anksčiau buvo minčių apie savižudybę (žr. žemiau esantį poskyrį „Mintys apie savižudybę bei depresijos arba nerimo sutrikimo pasunkėjimas“).

- Kraujavimo sutrikimai arba vartojama kraują skystinančių vaistų (pvz., acetilsalicilo rūgšties ar varfarino) arba jei kraujavimo riziką didinti galinčių preparatų.

- Esate vaikas ar jaunesnis kaip 18 metų paauglys. Stimuloton galima gydyti tik 6–17 metų vaikus ir paauglius, kuriems yra obsesinis kompulsinis sutrikimas (OKS). Jei esate gydomas nuo šios ligos, gydytojas gali norėti atidžiai stebėti jūsų būklę (žr. žemiau esantį poskyrį „Vaikai ir paaugliai“).

- Jums taikoma elektrokonvulsinė terapija (EKT).

-  Yra akių sutrikimų, pavyzdžiui, kurios nors rūšies glaukoma (padidėjęs spaudimas akies viduje).

 

Nenustygimas ir akatizija

Sertralino vartojimas buvo susijęs su akatizijos (varginančio nenustygimo ir poreikio judėti, dažnai kartu su negalėjimu ramiai pasėdėti ar pastovėti) atsiradimu. Didžiausia tokio poveikio rizika būna kelių pirmųjų gydymo savaičių laikotarpiu. Dozės didinimas gali būti pavojingas, todėl jeigu Jums atsirado tokių simptomų, kreipkitės į gydytoją.

 

Nutraukimo reakcijos

Nutraukus gydymą, ypač staiga, dažnai atsiranda nutraukimo reakcijų (žr. 3 skyrių „Nustojus vartoti Stimuloton“ ir 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“). Nutraukimo simptomų rizika priklauso nuo gydymo trukmės, dozės bei jos mažinimo greičio. Simptomai paprastai būna lengvi ar vidutinio sunkumo, tačiau kai kuriems pacientams gali atsirasti ir sunkių simptomų. Paprastai toks poveikis pasireiškia per kelias dienas po gydymo nutraukimo ir išnyksta negydant per 2 savaites, tačiau kai kuriems pacientams jis gali trukti ilgiau (2–3 mėnesius ar dar ilgiau). Gydymą sertralinu rekomenduojama nutraukti palaipsniui per kelias savaites ar mėnesius mažinant dozę. Būtina aptarti su gydytoju, kaip geriausia nutraukti vaisto vartojimą.

 

Mintys apie savižudybę bei depresijos arba nerimo sutrikimo pasunkėjimas

Jei sergate depresija ir (arba) yra nerimo sutrikimas, kartais gali atsirasti minčių apie kenkimą sau arba savižudybę. Tokios mintys gali sustiprėti pradėjus vartoti antidepresantų, nes kol šie vaistai pradeda veikti, turi praeiti laiko (paprastai maždaug dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau).

 

Didesnis tokių minčių atsiradimo pavojus gali kilti, jei:

-  anksčiau yra buvę minčių apie savižudybę ar kenkimą sau;

-  esate jaunas suaugęs žmogus. Klinikinių tyrimų metu gauta duomenų, kad jaunesniems kaip 25 metų suaugusiems žmonėms, sergantiems psichikos liga ir vartojantiems antidepresantų, padidėja su savižudybe susijusio elgesio pavojus.

Bet kuriuo metu atsiradus minčių apie kenkimą sau ar savižudybę, kreipkitės į gydytoją arba tiesiai į ligoninę.

Gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ar artimiems draugams, kad sergate depresija arba kad Jums yra nerimo sutrikimas, bei pasiūlyti jiems perskaityti šį pakuotės lapelį. Galite paprašyti, kad pasakytų Jums, jei jiems atrodo, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo, arba jei jiems nerimą kelia Jūsų elgesys.

 

Vaikams ir paaugliams

Stimuloton paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems nei 18 metų paaugliams, išskyrus pacientus, sergančius obsesiniu kompulsiniu sutrikimu. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems šios klasės vaistinius preparatus, padidėja šalutinio poveikio, pvz., bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, prieštaravimo ir neklusnumo bei pykčio) pasireiškimo tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti Stimuloton jaunesniems nei 18 metų pacientams, jei, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė Stimuloton jaunesniam nei 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems nei 18 metų pacientams, vartojantiems Stimuloton, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie Stimuloton poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.

 

Kiti vaistai ir Stimuloton

Jeigu vartojate ar neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

Kai kurie vaistai gali keisti Stimuloton poveikį, o Stimuloton gali mažinti kitų tuo pat metu vartojamų vaistų veiksmingumą.

 

Stimuloton vartojimas su toliau išvardytais vaistais gali sukelti sunkų šalutinį poveikį

· Vaistais, vadinamais monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI), pvz., moklobemidu (juo gydoma depresija) ir selegilinu (vaistu nuo Parkinsono ligos) ir antibiotiku linezolidu. Stimuloton vartoti kartu su MAOI draudžiama.

· Vaistu nuo psichikos sutrikimų (pimozidu). Stimuloton vartoti kartu su pimozidu negalima.

 

Pasakykite gydytojui, jei vartojate toliau išvardytų vaistų.

· Augalinių paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum) preparatų. Paprastosios jonažolės preparatų poveikis gali trukti 1–2 savaites.

· Vaistų, kuriuose yra aminorūgšties triptofano.

· Vaistų, kuriais malšinamas stiprus skausmas (pvz., tramadolio, fentanilio).

· Vaistų nuo migrenos (pvz., sumatriptano).

· Kraują skystinančio vaisto (varfarino).

· Trombocitų agregaciją slopinančio vaisto, vartojamo, kad nesusidarytų kraujo krešulių (tiklopidino).

· Vaistų, kuriais malšinamas skausmas bei gydomas sąnarių uždegimas (nesteroidinių vaistų nuo uždegimo (NVNU), pvz., ibuprofeno arba acetilsalicilo rūgšties (aspirino).

· Raminamųjų preparatų (diazepamo).

· Šlapimo išsiskyrimą skatinančių vaistų.

· Vaistų epilepsijai gydyti (fenitoino, karbamazepino ir fenobarbitalio).

· Vaistų diabetui gydyti (tolbutamido).

· Vaistų, kuriais mažinamas padidėjęs skrandžio rūgšties kiekis bei gydomos opos (cimetidino, omeprazolo, lansoprazolo, pantoprazolo, rabeprazolo).

· Vaistų, kuriais gydoma manija ir depresija (ličio).

· Kitokių vaistų nuo depresijos (pvz., amitriptilino, nortriptilino, fluoksetino, fluvoksamino, nefazodono).

· Vaistų, kuriais gydoma šizofrenija bei kitokie psichikos sutrikimai (pvz., perfenazino, levomepromazino ir olanzapino).

· Vaistų infekcijoms gydyti (pvz., antibiotikų eritromicino, klaritromicino, telitromicino, rifampicino arba priešgrybelinių vaistinių preparatų flukonazolo, ketokonazolo, itrakonazolo, pozakonazolo, vorikonazolo ir ŽIV proteazės inhibitorių).

· Vaistų vartojamų reguliuoti širdies susitraukimų dažnį ir ritmą (pvz., flekainido, propafenono, verapamilio ir diltiazemo).

 

Stimuloton vartojimas su maistu, gėrimais ir alkoholiu

Stimuloton tabletes galima gerti ir valgant, ir nevalgius.

Stimuloton vartojimo laikotarpiu reikia vengti vartoti alkoholio.

Sertralino (veikliosios Stimuloton medžiagos) negalima vartoti kartu su greipfrutų sultimis, nes vartojant kartu, gali padidėti sertralino kiekis organizme.

 

Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas

Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.

 

Prieš vartojant bet kokį vaistą, būtina pasitarti su gydytoju arba vaistininku.

 

Ar sertralino nėščioms moterims vartoti saugu, iki galo neištirta. Nėštumo laikotarpiu sertralino galima vartoti tik tuo atveju, jei gydytojas mano, kad nauda moteriai yra didesnė už galimą riziką vaisiui. Vaisingo amžiaus moterys gydymo sertralinu metu turi naudoti patikimą kontracepcijos priemonę.

 

Įsitikinkite, kad Jūsų akušerė ir (ar) gydytojas žino, kad Jūs vartojate Stimuloton. Nėštumo metu, ypač per paskutinius tris nėštumo mėnesius, tokie vaistai kaip Stimuloton, gali padidinti sunkios naujagimių būklės, vadinamos nuolatine naujagimių plaučių hipertenzija (angl. PPHN), dėl kurios naujagimiui padažnėja kvėpavimas ir naujagimis pamėlsta, riziką. Tokie simptomai naujagimiui dažniausiai pradeda reikštis per pirmąsias 24 valandas po gimimo. Jeigu taip Jūsų naujagimiui tai atsitiko, nedelsdami kreipkitės į akušerę ir (arba) gydytoją.

 

Be to, Jūsų naujagimiui gali pasireikšti kitos būklės, kurios dažniausiai prasideda per pirmąsias 24 valandas po gimimo. Simptomai gali būti:

-   Kvėpavimo sutrikimas.

-   Melsva arba per karšta ar per šalta oda.

-   Mėlynos lūpos.

-   Vėmimas ar žindymo sutrikimas.

-   Didelis nuovargis, negalėjimas miegoti arba nuolatinis verkimas.

-   Raumenų sąstingis arba suglebimas.

-   Drebulys, nervingumas ar priepuoliai.

-   Refleksinių reakcijų sustiprėjimas.

-   Irzlumas.

-   Gliukozės koncentracijos kraujyje sumažėjimas.

 

Jeigu Jūsų kūdikiui po gimdymo atsirado kuris nors iš šių simptomų arba nerimaujate dėl savo kūdikio sveikatos, kreipkitės į savo gydytoją arba akušerę, kurie gali Jums patarti.

 

Gauta duomenų, kad sertralino patenka į moters pieną. Maitinimo krūtimi laikotarpiu sertralino galima vartoti tik tuo atveju, jei gydytojas mano, kad nauda moteriai yra didesnė už galimą riziką vaikui.

 

Remiantis tyrimų su gyvūnais duomenimis, kai kurie vaistai, panašūs į sertraliną, gali sumažinti spermos kokybę. Teoriškai tai gali turėti įtakos vaisingumui, tačiau poveikio žmonių vaisingumui iki šiol pastebėta nebuvo.

 

Vairavimas ir mechanizmų valdymas

Psichiką veikiantys preparatai, pvz., sertralinas, gali veikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus. Nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų tol, kol neįsitikinsite, kaip šis vaistas veikia Jūsų gebėjimą atlikti minėtus veiksmus.

 

 

3. Kaip vartoti Stimuloton

 

Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

Stimuloton tabletes galima vartoti ir valgant, ir nevalgius.

Vaisto reikia vartoti kartą per parą ryte arba vakare.

Tabletę galima padalinti į dvi lygias dozes.

 

Rekomenduojama dozė:

Suaugę žmonės

Depresija ir obsesinis kompulsinis sutrikimas

Gydant depresiją ir OKS, įprasta veiksminga paros dozė yra 50 mg. Vėliau kelias savaites paros dozę galima ne dažniau kaip kas savaitę didinti 50 mg. Didžiausia rekomenduojama paros dozė yra 200 mg.

 

Panikos sutrikimas, socialinio nerimo sutrikimas ir potrauminio streso sutrikimas

Pradinė paros dozė, vartojama panikos sutrikimui, socialinio nerimo sutrikimui ir potrauminio streso sutrikimui gydyti, yra 25 mg. Po savaitės paros dozę galima didinti ir vartoti 50 mg.

Vėliau per kelias savaites paros dozę galima didinti 50 mg. Didžiausia rekomenduojama paros dozė yra 200 mg.

 

Vartojimas vaikams ir paaugliams

Stimuloton galima gydyti tik 6–17 metų vaikus ir paauglius, kuriems yra OKS.

 

Obsesinis kompulsinis sutrikimas

6‑12 metų vaikams rekomenduojama vartoti pradinę 25 mg paros dozę.

Po savaitės gydytojas paros dozę gali padidinti iki 50 mg. Didžiausia paros dozė yra 200 mg.

13‑ 17 metų paaugliams rekomenduojama vartoti pradinę 50 mg paros dozę. Didžiausia paros dozė yra 200 mg.

 

Jei sergate kepenų ar inkstų liga, pasakykite gydytojui ir vykdykite jo nurodymus.

 

Gydytojas nurodys, kiek laiko turite vartoti šio vaisto (tai priklausys nuo Jūsų ligos pobūdžio bei reakcijos į gydymą). Simptomai gali pagerėti tik po kelių gydymo savaičių. Po būklės pagerėjimo depresijos gydymas paprastai dar tęsiamas 6 mėnesius.

 

Ką daryti pavartojus per didelę Stimuloton dozę?

Jei atsitiktinai išgėrėte per daug Stimuloton, kreipkitės į gydytoją arba artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių. Visada pasiimkite pakuotę (nesvarbu, ar joje liko vaisto, ar ne).

 

Galimi perdozavimo simptomai yra apsnūdimas, pykinimas ir vėmimas, dažnas širdies plakimas, drebulys, baimingas susijaudinimas, galvos svaigimas ir retai – sąmonės išnykimas.

 

Pamiršus pavartoti Stimuloton

Jei pamiršote išgerti dozę, ją praleiskite. Kitą dozę gerkite įprastu laiku. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.

 

Nustojus vartoti Stimuloton

Nenutraukite Stimuloton vartojimo, nebent taip nurodė gydytojas. Jis gali nurodyti kelias savaites palaipsniui mažinti Stimuloton dozę ir tik tada visiškai nutraukti vaisto vartojimą. Jei staiga nutrauksite Stimuloton vartojimą, gali atsirasti šalutinis poveikis: galvos svaigimas, tirpulys, miego sutrikimas, baimingas susijaudinimas arba nerimas, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas ir drebulys. Jei nutraukus Stimuloton vartojimą atsiras išvardytas arba kitoks šalutinis poveikis, pasitarkite su gydytoju.

 

Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.

 

 

4. Galimas šalutinis poveikis

 

Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.

Dažniausias šalutinis poveikis yra pykinimas. Šis šalutinis poveikis priklauso nuo dozės ir dažnai, tęsiant gydymą, išnyksta.

 

Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Jei pavartoję vaisto pastebėsite toliau išvardytų simptomų, jie gali būti sunkūs.

· Sunkų odos išbėrimą su pūslių susidarymu (daugiaformę raudonę) (išbėrimas gali pasireikšti ir burnoje bei liežuvyje). Tai gali būti būklės, vadinamos Stivenso ir Džonsono sindromu, arba toksinės epidermio nekrolizės (TEN) požymis. Tokiu atveju gydytojas nurodys gydymą nutraukti.

· Alerginę reakciją arba alergiją (galimi simptomai yra odos išbėrimas su niežuliu, kvėpavimo sutrikimas, švokštimas, vokų, veido bei lūpų patinimas).

· Baimingą susijaudinimą, sumišimą, viduriavimą, karščiavimą, kraujo spaudimo padidėjimą, smarkų prakaitavimą, raumenų sustingimą ir dažną širdies plakimą. Tai yra serotonino sindromo ir piktybinio neurolepsinio sindromo simptomai. Retai šie sindromai gali atsirasti tuo atveju, jei kartu su sertralinu vartojate kai kurių kitokių vaistų. Gydytojas gali nurodyti nutraukti gydymą.

· Odos ir akių pageltimą (tokio poveikio priežastis gali būti kepenų pakenkimas).

· Depresijos simptomus ir mintis apie savęs žalojimą arba savižudybę (savižudiškas mintis).

· Pradėjus vartoti Stimuloton atsiradusį nenustygimą ir negalėjimą ramiai sėdėti ar stovėti. Atsiradus nenustygimui, būtina kreiptis į gydytoją.

· Pasireiškia priepuoliai (traukuliai).

· Pasireiškia manijos epizodas (žr. 2 skyrių).

 

Toliau išvardytas šalutinis poveikis pastebėtas klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo suaugę žmonės, metu.

 

Labai dažnas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 pacientui iš 10)

Nemiga, galvos svaigimas, mieguistumas, galvos skausmas, viduriavimas, pykinimas, burnos džiūvimas, ejakuliacijos nebuvimas, nuovargis.

 

Dažnas šalutinis poveikis (atsiranda 1–10 pacientų iš 100)

Gerklės skausmas, anoreksija, apetito padidėjimas, depresija, keistumo pojūtis, košmariški sapnai, nerimas, baimingas susijaudinimas, nervingumas, lytinio potraukio susilpnėjimas, griežimas dantimis, tirpulys ir dilgčiojimas, drebulys, raumenų įtempimas, skonio pojūčio sutrikimas, dėmesio stoka, regos sutrikimas, spengimas ausyse, širdies plakimas, kraujo samplūdis į veidą, žiovulys, pilvo skausmas, vėmimas, vidurių užkietėjimas, skrandžio sutrikimas, dujų kaupimasis, išbėrimas, prakaitavimo sustiprėjimas, raumenų skausmas, lytinės veiklos sutrikimas, erekcijos sutrikimas, krūtinės skausmas.

 

Nedažnas šalutinis poveikis (atsiranda 1–10 pacientų iš 1000)

Šalčio pojūtis krūtinėje, nosies bėgimas, haliucinacijos, neadekvatus laimės pojūtis, užuojautos nebuvimas, nenormalus mąstymas, traukuliai, nevalingi raumenų susitraukimai, koordinacijos sutrikimas, intensyvus judėjimas, atminties netekimas, pojūčių susilpnėjimas, kalbos sutrikimas, galvos svaigimas stojantis, migrena ausies skausmas, dažnas širdies plakimas, didelis kraujo spaudimas, veido paraudimas, kvėpavimo pasunkėjimas, galimas švokštimas, dusulys, kraujavimas iš nosies, stemplės sutrikimai, rijimo pasunkėjimas, hemorojus, seilių išsiskyrimo sustiprėjimas, liežuvio sutrikimai, raugulys, akių patinimas, purpurinės odos dėmės, plaukų slinkimas, šalto prakaito pylimas, odos sausumas, dilgėlinė, osteoartritas, raumenų silpnumas, nugaros skausmas, raumenų trūkčiojimas, šlapinimasis naktį, negalėjimas pasišlapinti, šlapimo kiekio padidėjimas, šlapinimosi dažnumo padidėjimas, šlapinimosi sutrikimas, kraujavimas iš makšties, moters lytinės veiklos sutrikimas, negalavimas, šaltkrėtis, karščiavimas, silpnumas, troškulys, kūno svorio sumažėjimas, kūno svorio padidėjimas.

 

Retas šalutinis poveikis (atsiranda 1–10 pacientų iš 10 000)

Žarnyno sutrikimai, ausų infekcija, vėžys, liaukų patinimas, didelis cholesterolio kiekis, mažas cukraus kiekis kraujyje, streso ar emocijų sukelti fiziniai simptomai, priklausomybė nuo vaisto, psichikos sutrikimas, agresija, paranoja, mintys apie savižudybę/savižudiškas elgesys, vaikščiojimas miegant, priešlaikinė ejakuliacija, koma, judesių nenormalumas, judėjimo pasunkėjimas, pojūčių sustiprėjimas, jutimų sutrikimas, glaukoma, ašarų išsiskyrimo sutrikimas, dėmės prieš akis, matomo vaizdo dvigubinimasis, šviesos sukeltas akies pažeidimas, kraujas akyje, vyzdžių išsiplėtimas, širdies priepuolis, retas širdies plakimas, širdies sutrikimai, rankų ir kojų kraujotakos sutrikimas, gerklės užburkimas, kvėpavimo padažnėjimas, kvėpavimo suretėjimas, kalbos sutrikimas, žagsėjimas, kraujas išmatose, burnos skausmas, liežuvio išopėjimas, dantų sutrikimas, liežuvio sutrikimas, burnos išopėjimas, kepenų veiklos sutrikimas, odos sutrikimas su pūslių atsiradimu, išbėrimas aplink plaukus, plauko struktūros nenormalumas, nenormalus odos kvapas, kaulų sutrikimas, šlapimo kiekio sumažėjimas, šlapimo nelaikymas, šlapinimosi pasunkėjimas, nenormalus kraujavimas iš makšties, makšties sausmė, varpos bei apyvarpės paraudimas ir skausmingumas, išskyros iš lytinių takų, erekcijos pailgėjimas, išskyros iš krūtų, išvarža, vaisto toleravimo pablogėjimas, vaikščiojimo pasunkėjimas, nenormalūs laboratorinių tyrimų rodmenys, sėklos nenormalumas, sužalojimas, procedūros, kurių metu reikia praplėsti kraujagysles.

 

Po sertralino pasirodymo rinkoje pastebėtas šalutinis poveikis

Baltųjų kraujo ląstelių kiekio sumažėjimas, trombocitų kiekio sumažėjimas, skydliaukės hormono kiekio sumažėjimas, endokrininiai sutrikimai, mažas druskų kiekis kraujyje, cukraus koncentracijos kraujyje (diabeto) reguliavimo problemos, keisti bauginantys sapnai, su savižudybe susijęs elgesys, raumenų judesių sutrikimai (pvz., intensyvus judėjimas, raumenų įtempimas bei gebėjimo vaikščioti pablogėjimas), staiga prasidedantis galvos skausmas (kuris gali būti sunkios būklės, vadinamos grįžtamosios cerebrinės vazokonstrikcijos sindromu, požymis, alpulys, regos sutrikimas, vyzdžių nevienodumas, kraujavimo sutrikimai (pvz., kraujavimas iš nosies ar skrandžio arba kraujas šlapime), intersticinė plaučių liga, kasos uždegimas, sunkus kepenų veiklos sutrikimas, odos ir akių pageltimas (gelta), odos patinimas, odos reakcija į saulę, niežulys, sąnarių skausmas, raumenų mėšlungis, krūtų padidėjimas, menstruacijų nereguliarumas, kojų patinimas, kraujo krešulių susidarymo sutrikimai, šlapinimasis lovoje ir sunki alerginė reakcija.

 

Pacientams, vartojusiems šios grupės vaistus padidėjo kaulų lūžimo rizika.

 

Papildomas šalutinis poveikis vaikams ir paaugliams

Klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo vaikai ir paaugliai, metu pastebėtas šalutinis poveikis buvo panašus į pasireiškusį suaugusiems žmonėms (žr. aukščiau). Dažniausias vaikams ir paaugliams pasireiškęs šalutinis poveikis buvo galvos skausmas, nemiga, viduriavimas ir pykinimas.

 

Simptomai, galintys atsirasti nutraukus gydymą

Jei vaisto vartojimą nutrauksite staiga, gali pasireikšti šalutinis poveikis: galvos svaigimas, tirpulys, miego sutrikimas, baimingas susijaudinimas arba nerimas, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas ir drebulys (žr. 3 skyrių „Nustojus vartoti Stimuloton“).

 

Stimuloton vartojimo metu imunofermentiniai benzodiazepino nustatymo šlapime tyrimai gali duoti klaidingai teigiamą rezultatą.

 

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.

 

Pranešimas apie šalutinį poveikį

Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba <,> vaistininkui arba slaugytojui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai, užpildę interneto svetainėje www.vvkt.lt esančią formą, paštu Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos, Žirmūnų g. 139A, LT 09120 Vilnius, tel: 8 800 73568, faksu 8 800 20131 arba el. paštu NepageidaujamaR@vvkt.lt. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą.

 

 

5. Kaip laikyti Stimuloton

 

Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje.

Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.

 

Ant kartono dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.

 

Pastebėjus matomų gedimo požymių (pvz., spalvos pasikeitimą), šio vaisto vartoti negalima.

 

Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

 

 

6. Pakuotės turinys ir kita informacija

 

Stimuloton sudėtis

-  Veiklioji medžiaga yra sertralinas. Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 50 mg sertralino (hidrochlorido pavidalu).

-  Pagalbinės medžiagos. Tabletės šerdis: magnio stearatas, hidroksipropilceliuliozė, karboksimetilkrakmolo A natrio druska, kalcio-divandenilio fosfatas dihidratas, mikrokristalinė celiuliozė. Tabletės plėvelė: makrogolis 6000, titano dioksidas (E171), hipromeliozė.

 

Stimuloton išvaizda ir kiekis pakuotėje

Išvaizda: baltos arba beveik baltos, bekvapės, abipus išgaubtos, pailgos, plėvele dengtos tabletės, kurių vienoje pusėje yra įspaudas „E 271“ (50 mg), o kitoje – dalijimo vagelė.

Tabletę galima padalyti į dvi lygias dozes.

 

Pakuotė: 30 plėvele dengtų tablečių (3 x 10) PVC/PVDC lizdinėje plokštelėje kartono dėžutėje.

 

Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas

EGIS PHARMACEUTICALS PLC

1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. VENGRIJA

 

Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.

 

EGIS PHARMACEUTICALS PLC atstovybė

Latvių g. 11-2

LT-08123 Vilnius

Tel. (8 5) 231 4658

 

 

Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2013-06-27

 

 

Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos tinklalapyje http://www.vvkt.lt/.

 

 

 

Probleminės sritys
Jau prisiregistravę?
Sukurti paskyrą Pamiršote slaptažodį ?