Apie Camelia

Prekių nėra

0,00 Eur Viso

Pirkti

Pradinis / Receptiniai vaistai / SERTRALIN LANNACHER 50MG PLEVELE DENGTOS TAB. N30
Sužinokite apie mūsų geriausius pasiūlymus pirmi

SERTRALIN LANNACHER 50MG PLEVELE DENGTOS TAB. N30

Receptiniai vaistai

Kompensuojamas vaistas. Atsiėmimas ir apmokėjimas tik vaistinėje. Atsiimant būtina turėti galiojantį gydytojo išrašytą receptą. Užsisakyti galite ne daugiau kaip gydymo kursui, kuris nurodytas recepte. Jei vaistas Jums kompensuojamas, priemokos dydis priklauso nuo kodo įrašyto Jūsų recepto langelyje „Kompensacijos rūšies kodas“. Reikalingas kompensuojamų vaistų pasas su galiojančiu receptu. Nurodytos kainos galioja tik užsisakant vaistus telefonu.

Šį vaistą galite užsisakyti telefonu 8 700 55170 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Vaistą galite įsigyti tik vaistinėje.
Klauskite vaistininko
Klauskite vaistininko
Nemokamas pristatymas
Nemokamas pristatymas

Sertraline Lannacher 50 mg plėvele dengtos tabletės
Sertraline Lannacher 100 mg plėvele dengtos tabletės
Sertralinas
 
Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija.
-          Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti.
-          Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
-          Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų).
-          Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
Apie ką rašoma šiame lapelyje?
 
1.         Kas yra Sertraline Lannacher ir kam jis vartojamas
2.         Kas žinotina prieš vartojant Sertraline Lannacher
3.         Kaip vartoti Sertraline Lannacher
4.         Galimas šalutinis poveikis
5.         Kaip laikyti Sertraline Lannacher
6.         Pakuotės turinys ir kita informacija
 
 
1.       Kas yra Sertraline Lannacher ir kam jis vartojamas
 
Veiklioji Sertraline Lannacher medžiaga yra sertralinas. Jis priklauso depresijai ir nerimo sutrikimams gydyti vartojamų vaistų, vadinamų selektyvaus poveikio serotonino reabsorbcijos inhibitoriais (SSRI), grupei.
 
Sertraline Lannacher gali būti vartojamas toliau išvardytais atvejais.
Suaugusių žmonių depresijai gydyti bei depresijos pasikartojimo profilaktikai.
Suaugusių žmonių socialinio nerimo sutrikimui gydyti.
Suaugusių žmonių potrauminio streso sutrikimui (PTSS) gydyti.
Suaugusių žmonių panikos sutrikimui gydyti.
Suaugusių žmonių bei 6-17 metų vaikų ir paauglių obsesiniam kompulsiniam sutrikimui (OKS) gydyti.
 
Depresija yra tokia liga, kurios simptomai yra liūdesys, negalėjimas gerai išsimiegoti ar džiaugtis gyvenimu kaip anksčiau.
 
OKS ir panikos sutrikimas yra su nerimu susijusios ligos. Jų simptomai yra nuolatinės nerimą keliančios įkyrios mintys (obsesijos), verčiančios atlikinėti pasikartojančius ritualus (kompulsijas).
 
PTSS yra būklė, galinti atsirasti po didelę emocinę traumą sukeliančio streso. Jos simptomai yra panašūs į depresijos ir nerimo simptomus. Socialinio nerimo sutrikimas (socialinė fobija) yra su nerimu susijusi būklė, kuriai būdingas stipraus nerimo ar kančios pojūtis socialinių būklių metu (pavyzdžiui, kalbantis su nepažįstamais žmonėmis ar auditorija, geriant ar valgant su kitais žmonėmis arba baiminantis pasielgti taip, kad pasijusite nesmagiai).
 
Gydytojas nusprendė, kad šis vaistas tinka Jūsų ligai gydyti.
Jei nežinote, kodėl Jums skyrė vartoti Sertraline LANNACHER, paklauskite gydytojo.
 
 
2.       Kas žinotina prieš vartojant Sertraline Lannacher
 
Sertraline Lannacher vartoti negalima:
-           jeigu yra alergija sertralinui arba bet kuriai pagalbinei šio vaisto medžiagai (jos išvardytos 6 skyriuje);
-           jeigu vartojate ar vartojote vaistų, vadinamų monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI), pvz., selegilino arba moklobemido, arba į MAOI panašių vaistų (pvz., linezolido). Nutraukę gydymą sertralinu, MAOI galite pradėti vartoti ne anksčiau kaip po savaitės. Nutraukę gydymą MAOI, sertralino galite pradėti vartoti ne anksčiau kaip po 2 savaičių;
-           jeigu vartojate vaisto, vadinamo pimozidu (juo gydomi psichikos sutrikimai).
 
Įspėjimai ir atsargumo priemonės
Pasitarkite su gydytoju arba vaistininku prieš pradėdami vartoti Sertaline Lannacher. Vaistai ne visada tinka bet kuriam pacientui. Jei Jums yra arba buvo bet kuri iš toliau išvardytų būklių, pasitarkite su gydytoju prieš gydymo Sertraline Lannacher pradžią.
 

 • Serotonino sindromas. Retai šis sindromas gali atsirasti tuo atveju, jei kartu su sertralinu vartojate kai kurių kitokių vaistų. Tokio poveikio simptomai išvardyti 4 skyriuje „Galimas šalutinis poveikis“. Gydytojui privalote pasakyti, ar Jums tokio sutrikimo nebuvo atsiradę anksčiau.
 • Mažas natrio kiekis kraujyje (toks poveikis gali atsirasti gydymo Sertraline Lannacher metu). Turite pasakyti gydytojui, jei vartojate tam tikrų vaistų nuo didelio kraujo spaudimo ligos, nes jie irgi gali keisti natrio kiekį kraujyje.
 • Esate senyvo amžiaus. Tokiu atveju vaisto reikia vartoti ypač atsargiai, nes natrio kiekio kraujyje sumažėjimo rizika gali būti didesnė (žr. aukščiau).
 • Kepenų liga. Gydytojas gali nurodyti vartoti mažesnę Sertraline Lannacher dozę.
 • Diabetas. Sertraline Lannacher vartojimo metu gali pakisti cukraus kiekis kraujyje, gali reikėti keisti vaisto nuo diabeto dozę.
 • Epilepsija ar anksčiau buvę traukuliai. Jei Jums anksčiau yra buvę priepuolių (traukulių), nedelsdami pasakykite gydytojui.
 • Depresinis sutrikimas su manija (bipolinis sutrikimas) arba šizofrenija. Jei Jums yra manijos sutrikimas, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
 • Yra arba anksčiau buvo minčių apie savižudybę (žr. žemiau esantį poskyrį „Mintys apie savižudybę bei depresijos arba nerimo sutrikimo pasunkėjimas“).
 • Kraujavimo sutrikimai arba vartojama kraują skystinančių vaistų, pvz., acetlsalicilo rūgšties (aspirino) ar varfarino arba kraujavimo riziką didinti galinčių preparatų.
 • Esate vaikas ar jaunesnis kaip 18 metų paauglys. Sertraline Lannacher galima gydyti tik 6-17 metų vaikus ir paauglius, kuriems yra obsesinis kompulsinis sutrikimas. Jei esate gydomas nuo šios ligos, gydytojas gali norėti atidžiai stebėti jūsų būklę (žr. žemiau esantį poskyrį „Vaikai ir paaugliai“).
 • Esate gydomas elektra sukeliamais traukuliais (EST).
 
Nenustygimas ir akatizija
Sertralino vartojimas buvo susijęs su akatizijos (varginančio nenustygimo ir poreikio judėti, dažnai kartu su negalėjimu ramiai pasėdėti ar pastovėti) atsiradimu. Didžiausia tokio poveikio rizika būna kelių pirmųjų gydymo savaičių laikotarpiu. Dozės didinimas pacientui, kuriam atsirado tokių simptomų, gali būti pavojingas.
 
Nutraukimo reakcijos
Nutraukus gydymą, ypač staiga, dažnai atsiranda nutraukimo reakcijų (žr. 4 skyrių „Galimas šalutinis poveikis“). Nutraukimo simptomų rizika priklauso nuo gydymo trukmės, dozės bei jos mažinimo greičio. Simptomai paprastai būna lengvi ar vidutinio sunkumo, tačiau kai kuriems pacientams gali atsirasti ir sunkių simptomų. Paprastai toks poveikis pasireiškia per kelias dienas po gydymo nutraukimo ir išnyksta negydant per 2 savaites, tačiau kai kuriems ligoniams jis gali trukti ilgiau (2-3 mėnesius ar dar ilgiau). Gydymą sertralinu rekomenduojama nutraukti palaipsniui per kelias savaites ar mėnesius mažinant dozę, atsižvelgiant į paciento poreikius.
 
Mintys apie savižudybę bei depresijos arba nerimo sutrikimo pasunkėjimas
Jei sergate depresija ir (arba) yra nerimo sutrikimas, kartais gali atsirasti minčių apie kenkimą sau arba savižudybę. Tokios mintys gali sustiprėti pradėjus vartoti antidepresantų, nes kol šie vaistai pradeda veikti, turi praeiti laiko (paprastai maždaug dvi savaitės, bet kartais ir ilgiau).
 
Didesnis tokių minčių atsiradimo pavojus gali kilti, jei:
-           anksčiau yra buvę minčių apie savižudybę ar kenkimą sau;
-           esate jaunas suaugęs žmogus. Klinikinių tyrimų metu gauta duomenų, kad jaunesniems kaip metų suaugusiems žmonėms, sergantiems psichikos liga ir vartojantiems antidepresantų, padidėja su savižudybe susijusio elgesio pavojus.
Bet kuriuo metu atsiradus minčių apie kenkimą sau ar savižudybę, kreipkitės į gydytoją arba tiesiai į ligoninę.
Gali būti naudinga pasakyti giminaičiams ir artimiems draugams, kad sergate depresija arba kad Jums yra nerimo sutrikimas, bei pasiūlyti jiems perskaityti šį pakuotės lapelį. Galite paprašyti, kad pasakytų Jums, jei jiems atrodo, kad Jūsų depresija ar nerimas pasunkėjo, arba jei jiems nerimą kelia Jūsų elgesys.
 
Vaikams ir paaugliams
Sertraline Lannacher paprastai nėra skiriamas vaikams ir jaunesniems kaip 18 metų paaugliams, išskyrus pacientus, sergančius obsesiniu kompulsiniu sutrikimu. Taip pat turėtumėte žinoti, kad jaunesniems kaip 18 metų pacientams, vartojantiems šios klasės vaistinius preparatus, padidėja šalutinio poveikio, pvz., bandymo nusižudyti, galvojimo apie savižudybę ir priešiškumo (daugiausia agresijos, prieštaravimo ir neklusnumo bei pykčio) apraiškų tikimybė. Nepaisant to, gydytojas gali skirti Sertraline Lannacher jaunesniems kaip 18 metų pacientams, jei, jo manymu, tai yra jiems tinkamiausias gydymas. Jeigu gydytojas skyrė Sertraline Lannacher jaunesniam kaip 18 metų pacientui ir Jūs pageidaujate tai išsamiau aptarti, dar kartą kreipkitės į gydytoją. Būtinai pasakykite gydytojui, jei jaunesniems kaip 18 metų pacientams, vartojantiems Sertraline Lannacher, pasireiškė ar pasunkėjo bent vienas iš pirmiau išvardytų simptomų. Taip pat šiuo metu dar nėra pateikta ilgalaikio saugumo duomenų apie Sertraline Lannacher poveikį šios amžiaus grupės pacientų augimui, brendimui ir jų pažinimo bei elgsenos vystymuisi.
 
Kiti vaistai ir Sertraline Lannacher
Jeigu vartojate arba neseniai vartojote kitų vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
Sertraline Lannacher ir toliau išvartyti vaistai gali įtakoti vieni kitų poveikį.
Vaistai, vadinami monoaminooksidazės inhibitoriais (MAOI), pvz., moklobemidas (juo gydoma depresija), selegilinas (vaistu nuo Parkinsono ligos) ir antibiotikas linezolidas.
Vaistas nuo psichikos sutrikimų (pimozidas).
Augaliniai paprastosios jonažolės (Hypericum perforatum) preparatai.
Vaistai, kuriuose yra aminorūgšties triptofano.
Vaistai, kuriais malšinamas stiprus skausmas (pvz., tramadolis).
Vaistai nuo migrenos (pvz., sumatriptanas).
Kraują skystinančio vaistas (varfarinas).
Vaistai, kuriais malšinamas skausmas bei gydomas sąnarių uždegimas (nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo (NVNU)), pvz., ibuprofenas, acetilsalicilo rūgštis.
Raminamieji preparatai (diazepamas).
Šlapimo išsiskyrimą skatinantys vaistai.
Vaistai nuo epilepsijos (fenitoinas).
Vaistai diabetui gydyti (tolbutamidas).
Vaistai, kuriais mažinamas padidėjęs skrandžio rūgšties kiekis bei gydomos opos (cimetidinas).
Vaistai, kuriais gydoma manija ir depresija (litis).
Kitokie vaistai nuo depresijos (pvz., amitriptilinas, nortriptilinas).
Vaistai, kuriais gydoma šizofrenija bei kitokie psichikos sutrikimai (pvz., perfenazinas, levomepromazinas ir olanzapinas).
 
Sertraline Lannacher vartojimas su maistu, gėrimais ir alkoholiu
Sertraline Lannacher tabletes galima gerti ir valgant, ir nevalgius.
Sertraline Lannacher vartojimo laikotarpiu reikia vengti vartoti alkoholį.
 
Sertralino negalima vartoti kartu su greipfrutų sultimis, nes vartojant kartu, gali padidėti sertralino kiekis organizme.
 
Nėštumas, žindymo laikotarpis ir vaisingumas
Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku.
Ar sertalino nėščioms moterims vartoti saugu, iki galo neištirta. Vaisingo amžiaus moterys gydymo sertralinu metu turi naudoti patikimą kontracepcijos priemonę.
 
Įsitikinkite, kad jūsų akušerė ir (arba) gydytojas žino, kad jūs vartojate Sertraline Lannacher. Jei vartojate nėštumo laikotarpiu, ypač per paskutinius tris nėštumo mėnesius, tokie vaistai kaip Sertraline Lannacher gali padidinti jūsų vaiko sunkios būklės, vadinamos naujagimių persistuojančia plautine hipertenzija (NPPH), sukeliančios dažną kvėpavimą ir melsvą odos spalvą (cianozę), riziką. Šie simptomai dažniausiai atsiranda per pirmas 24 valandas po kūdikio gimimo. Jei taip atsitinka jūsų kūdikiui, nedelsdami kreipkitės į akušerę ir (arba) gydytoją.
Nėštumo laikotarpiu sertralino galima vartoti tik tuo atveju, jei taip nusprendė Jūsų gydytojas.
 
Tyrimais su gyvūnais nustatyta, kad kai kurie vaistiniai preparatai, pvz., sertralinas, gali bloginti spermos kokybę. Teoriniu požiūriu tai veikti vaisingumą, bet iki šiol poveikio žmogaus vaisingumui nepastebėta.
 
Vairavimas ir mechanizmų valdymas
Psichiką veikiantys preparatai, pvz., sertralinas, gali veikti gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus.
Nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų tol, kol neįsitikinsite, kaip šis vaistas veikia Jūsų gebėjimą atlikti minėtus veiksmus.
 
 
3.       Kaip vartoti Sertraline Lannacher
 
Sertraline Lannacher visada vartokite tiksliai, kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
Sertraline Lannacher tabletes galima gerti ir valgant, ir nevalgius. Vaisto reikia vartoti nesukramtytą kartą per parą tuo pačiu metu (ryte arba vakare).
 
Suaugę žmonės
• Depresija ir obsesinis kompulsinis sutrikimas
Gydant depresiją ir OKS, įprasta veiksminga paros dozė yra 50 mg. Vėliau kelias savaites paros dozę galima ne dažniau kaip kas savaitę didinti 50 mg. Didžiausia rekomenduojama paros dozė yra 200 mg.
 
• Panikos sutrikimas, socialinio nerimo sutrikimas ir potrauminio streso sutrikimas
Pradinė paros dozė, vartojama panikos sutrikimui, socialinio nerimo sutrikimui ir potrauminio streso sutrikimui gydyti, yra 25 mg. Po savaitės paros dozę galima didinti ir vartoti 50 mg.
Vėliau per kelias savaites paros dozę galima didinti 50 mg. Didžiausia rekomenduojama paros dozė yra 200 mg.
 
Vartojimas vaikams ir paaugliams
Sertraline Lannacher galima gydyti tik 6-17 metų vaikus ir paauglius, kurie serga OKS.
 
• Obsesinis kompulsinis sutrikimas
6-12 metų vaikams rekomenduojama vartoti pradinę 25 mg paros dozę.
Po savaitės gydytojas paros dozę gali padidinti iki 50 mg. Didžiausia paros dozė yra 200 mg.
13-17 metų paaugliams rekomenduojama vartoti pradinę 50 mg paros dozę. Didžiausia paros dozė yra 200 mg.
 
Jei sergate kepenų ar inkstų liga, pasakykite gydytojui ir vykdykite jo nurodymus.
 
Gydytojas nurodys, kiek laiko turite vartoti šio vaisto (tai priklauso nuo Jūsų ligos pobūdžio bei reakcijos į gydymą). Simptomai gali pagerėti tik po kelių gydymo savaičių.
 
Šią tabletę galima padalyti į lygias dozes.
 
Ką daryti pavartojus per didelę Sertraline Lannacher dozę
Jei atsitiktinai išgėrėte per daug Sertraline Lannacher, kreipkitės į gydytoją arba artimiausios ligoninės skubios pagalbos skyrių. Visada pasiimkite pakuotę (nesvarbu, ar joje liko vaisto, ar ne).
Galimi perdozavimo simptomai yra apsnūdimas, pykinimas ir vėmimas, dažnas širdies plakimas, drebulys, baimingas susijaudinimas, galvos svaigimas ir retai – sąmonės išnykimas.
 
Pamiršus pavartoti Sertraline Lannacher
Jei pamiršote išgerti tabletę, ją praleiskite. Kitą tabletę gerkite įprastu laiku. Negalima vartoti dvigubos dozės norint kompensuoti praleistą dozę.
 
Nustojus vartoti Sertraline Lannacher
Nenutraukite Sertraline Lannacher vartojimo, nebent taip nurodė padaryti gydytojas. Jis gali nurodyti kelias savaites palaipsniui mažinti Sertraline Lannacher dozę ir tik tada visiškai nutraukti vaisto vartojimą. Jei staiga nutrauksite Sertraline Lannacher vartojimą, gali atsirasti šalutinis poveikis: galvos svaigimas, tirpulys, miego sutrikimas, baimingas susijaudinimas arba nerimas, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas ir drebulys. Jei nutraukus Sertraline Lannacher vartojimą atsiranda išvardytas arba kitoks šalutinis poveikis, pasitarkite su gydytoju.
 
Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką.
 
 
4.       Galimas šalutinis poveikis
 
Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms.
 
Dažniausias šalutinis poveikis yra pykinimas. Toks poveikis priklauso nuo dozės ir dažnai, tęsiant gydymą, išnyksta.
 
Nedelsdami kreipkitės į gydytoją, jei pavartoję vaisto pastebėsite toliau išvardytų simptomų (jie gali būti sunkūs).
Sunkų odos išbėrimą su pūslių susidarymu (daugiaformę eritemą) (išbėrimas gali pasireikšti ir burnoje bei liežuvyje). Tai gali būti būklės, vadinamos Stivenso ir Džonsono sindromu, arba toksinės epidermio nekrolizės (TEN) požymis. Tokiu atveju gydytojas nurodys gydymą nutraukti.
Alerginę reakciją arba alergiją (galimi simptomai yra odos išbėrimas su niežuliu, kvėpavimo sutrikimas, švokštimas, akių vokų, veido ar lūpų patinimas).
Baimingą susijaudinimą, sumišimą, viduriavimą, karščiavimą, kraujo spaudimo padidėjimą, smarkų prakaitavimą ir dažną širdies plakimą. Tai yra serotonino sindromo simptomai. Retai šis sindromas gali atsirasti tuo atveju, jei kartu su sertralinu vartojate kai kurių kitokių vaistų. Gydytojas gali nurodyti nutraukti gydymą.
Odos ir akių pageltimą (tokio poveikio priežastis gali būti kepenų pakenkimas).
Depresijos simptomus ir mintis apie savižudybę.
Pradėjus vartoti Sertraline Lannacher atsiradusį nenustygimą ir negalėjimą ramiai sėdėti ar stovėti. Šie simptomail labiau tikėtini pirmosiomis gydymo savaitėmis.
 
Toliau išvardytas šalutinis poveikis pastebėtas klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo suaugę žmonės, metu.
 
Labai dažnas šalutinis poveikis (atsiranda daugiau kaip 1 pacientui iš 10)
Nemiga, galvos svaigimas, mieguistumas, galvos skausmas, viduriavimas, pykinimas, burnos džiūvimas, ejakuliacijos nebuvimas, nuovargis.
 
Dažnas šalutinis poveikis (atsiranda 1 - 10 pacientų iš 100)
Gerklės skausmas, anoreksija, apetito padidėjimas, depresija, keistumo pojūtis, košmariški sapnai, nerimas, ažitacija, nervingumas, lytinio potraukio susilpnėjimas, griežimas dantimis, tirpulys ir dilgčiojimas, drebulys, raumenų įtempimas, skonio pojūčio sutrikimas, dėmesio stoka, regos sutrikimas, spengimas ausyse, širdies plakimas, kraujo samplūdis į veidą, žiovulys, pilvo skausmas, vėmimas, vidurių užkietėjimas, skrandžio sutrikimas, dujų kaupimasis, išbėrimas, prakaitavimo sustiprėjimas, raumenų skausmas, lytinės veiklos sutrikimas, erekcijos sutrikimas, krūtinės skausmas.
 
Nedažnas šalutinis poveikis (atsiranda 1 - 10 pacientų iš 1 000)
Šalčio pojūtis krūtinėje, nosies bėgimas, haliucinacijos, neadekvatus laimės pojūtis, užuojautos nebuvimas, nenormalus mąstymas, traukuliai, nevalingi raumenų susitraukimai, koordinacijos sutrikimas, intensyvus judėjimas, atminties netekimas, pojūčių susilpnėjimas, kalbos sutrikimas, galvos svaigimas stojantis, migrena, ausies skausmas, dažnas širdies plakimas, didelis kraujo spaudimas, veido paraudimas, kvėpavimo pasunkėjimas (galimas švokštimas ir dusulys), kraujavimas iš nosies, stemplės sutrikimai, rijimo pasunkėjimas, hemorojus, seilių išsiskyrimo sustiprėjimas, liežuvio sutrikimas, raugulys, akių patinimas, purpurinės odos dėmės, plaukų slinkimas, šalto prakaito pylimas, odos sausumas, dilgėlinė, osteoartritas, raumenų silpnumas, nugaros skausmas, raumenų trūkčiojimas, šlapinimasis naktį, negalėjimas pasišlapinti, šlapimo kiekio padidėjimas, šlapinimosi dažnumo padidėjimas, šlapinimosi sutrikimas, kraujavimas iš makšties, moters lytinės veiklos sutrikimas, negalavimas, šaltkrėtis, karščiavimas, silpnumas, troškulys, kūno svorio sumažėjimas, kūno svorio padidėjimas.
 
Retas šalutinis poveikis (atsiranda 1 - 10 pacientų iš 10 000)
Žarnyno sutrikimai, ausų infekcija, vėžys, liaukų patinimas, didelis cholesterolio kiekis, mažas cukraus kiekis kraujyje, streso ar emocijų sukelti fiziniai simptomai, priklausomybė nuo vaisto, psichikos sutrikimas, agresija, paranoja, mintys apie savižudybę, vaikščiojimas miegant, priešlaikinė ejakuliacija, koma, judesių nenormalumas, judesių pasunkėjimas, pojūčių sustiprėjimas, jutimų sutrikimas, glaukoma, ašarų išsiskyrimo sutrikimas, dėmės prieš akis, matomo vaizdo dvigubinimasis, šviesos sukeltas akies pažeidimas, kraujas akyje, vyzdžių išsiplėtimas, širdies priepuolis, retas širdies plakimas, širdies sutrikimai, rankų ir kojų kraujotakos sutrikimas, gerklės užburkimas, kvėpavimo padažnėjimas, kvėpavimo suretėjimas, kalbos sutrikimas, žagsėjimas, kraujas išmatose, burnos skausmas, liežuvio išopėjimas, dantų sutrikimas, liežuvio sutrikimas, burnos išopėjimas, kepenų veiklos sutrikimas, odos sutrikimas su pūslių atsiradimu, išbėrimas aplink plaukus, plauko struktūros nenormalumas, nenormalus odos kvapas, kaulų sutrikimas, šlapimo kiekio sumažėjimas, šlapimo nelaikymas, šlapinimosi pasunkėjimas, nenormalus kraujavimas iš makšties, makšties sausmė, varpos bei apyvarpės paraudimas ir skausmingumas, išskyros iš lytinių takų, erekcijos pailgėjimas, išskyros iš krūtų, išvarža, rando atsiradimas injekcijos vietoje, vaisto toleravimo pablogėjimas, vaikščiojimo pasunkėjimas, nenormalūs laboratorinių tyrimų rodmenys, sėklos nenormalumas, sužalojimas, procedūros, kurių metu reikia praplėsti kraujagysles.
 
Šalutinis poveikis, kuris gali pasireikšti vaikams ir paaugliams
Klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo vaikai ir paaugliai, metu pastebėtas šalutinis poveikis buvo panašus į pasireiškiantį suaugusiems žmonėms (žr. anksčiau). Dažniausias vaikams ir paaugliams pasireiškęs šalutinis poveikis buvo galvos skausmas, nemiga, viduriavimas ir pykinimas.
 
Po sertralino pasirodymo rinkoje pastebėtas šalutinis poveikis
Baltųjų kraujo ląstelių kiekio sumažėjimas, trombocitų kiekio sumažėjimas, skydliaukės hormono kiekio sumažėjimas, endokrininiai sutrikimai, mažas druskų kiekis kraujyje, keisti bauginantys sapnai, su savižudybe susijęs elgesys, raumenų judesių sutrikimai (pvz., intensyvus judėjimas, raumenų įtempimas bei gebėjimo vaikščioti pablogėjimas), alpulys, regos sutrikimas, kraujavimo sutrikimai (pvz., kraujavimas iš nosies ar skrandžio arba kraujas šlapime), kasos uždegimas, sunkus kepenų veiklos sutrikimas, gelta, odos patinimas, odos reakcija į saulę, niežulys, sąnarių skausmas, raumenų mėšlungis, krūtų padidėjimas, menstruacijų nereguliarumas, kojų patinimas, kraujo krešulių susidarymo sutrikimai ir sunki alerginė reakcija.
 
Pastebėta, kad šios grupės vaistus vartojantiems pacientams padidėja kaulų lūžimų rizika.
 
Jeigu pasireiškė sunkus šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui.
 
 
 1. Kaip laikyti Sertraline Lannacher
 
Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje.
 
Šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.
 
Ant dėžutės ir lizdinės plokštelės po „Tinka iki/EXP“ nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos.
 
Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.
 
 
 1. Pakuotės turinys ir kita informacija

 
Sertraline Lannacher sudėtis
 
Sertraline Lannacher 50 mg plėvele dengtos tabletės
-           Veiklioji medžiaga yra sertralinas. Vienoje tabletėje yra 50 mg sertralino (hidrochlorido pavidalu).
 
Sertraline Lannacher 100 mg plėvele dengtos tabletės
-           Veiklioji medžiaga yra sertralinas. Vienoje tabletėje yra 100 mg sertralino (hidrochlorido pavidalu).
 
-           Pagalbinės medžiagos tabletės šerdyje yra mikrokristalinė celiuliozė, karboksimetilkrakmolo A natrio druska, kalcio-vandenilio fosfatas dihidratas, hidroksipropilceliuliozė, polisorbatas 80, magnio stearatas, plėvelėje - hipromeliozė, propilenglikolis, titano dioksidas (E171).
 
Sertraline Lannacher išvaizda ir kiekis pakuotėje
 
Sertraline Lannacher tabletės yra baltos arba beveik baltos abipus išgaubtos kapsulės formos plėvele dengtos tabletės su padalijimo vagele vienoje pusėje. Tabletę galima padalyti į dvi lygias dozes.
Tiekiamas PVC/PVDC/aliuminio lizdinėse plokštelėse, supakuotose į dėžutes. Vienoje dėžutėje yra 10, 14, 20, 28 arba 30 tablečių.
 
Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.
 
Rinkodaros teisės turėtojas ir gamintojas
 
G.L. Pharma GmbH
Schlossplatz 1
8502 Lannach
Austrija
 
 
Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį rinkodaros teisės turėtojo atstovą.
 
UAB „GL Pharma Vilnius“
A.Jakšto g. 12
LT-01105 Vilnius
Tel. + 370 5 2610705
office@gl-pharma.lt
 
Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas 2013-02-13
 
Naujausia pakuotės lapelio redakcija pateikiama Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainėje http://www.vvkt.lt/
 
 
 
 
 
 

Probleminės sritys
Jau prisiregistravę?
Sukurti paskyrą Pamiršote slaptažodį ?