Apie Camelia

Prekių nėra

0,00 Eur Viso

Pirkti

Pradinis / Receptiniai vaistai / TRUXAL 25MG TAB. N100
Sužinokite apie mūsų geriausius pasiūlymus pirmi

TRUXAL 25MG TAB. N100

Receptiniai vaistai

Receptinis vaistas. Atsiėmimas ir apmokėjimas tik vaistinėje. Atsiimant būtina turėti galiojantį gydytojo išrašytą receptą. Užsisakyti galite ne daugiau kaip gydymo kursui, kuris nurodytas recepte.

Šį vaistą galite užsisakyti telefonu 8 700 55170 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Vaistą galite įsigyti tik vaistinėje.
Klauskite vaistininko
Klauskite vaistininko
Nemokamas pristatymas
Nemokamas pristatymas
1.       VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
 
Truxal 25 mg plėvele dengtos tabletės
 
 
2.       KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS
 
Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 25 mg chlorprotikseno hidrochlorido.
 
Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.
 
 
3.       FARMACINĖ FORMA
 
Plėvele dengta tabletė (tabletė)
 
Apvali, abipus išgaubta, tamsiai ruda plėvele dengta tabletė.
 
 
4.       KLINIKINĖ INFORMACIJA
 
4.1     Terapinės indikacijos
 
Šizofrenija ir kitos psichozės.
 
4.2     Dozavimas ir vartojimo metodas
 
Suaugusieji
Dozę reikia parinkti individualiai, atsižvelgiant į paciento būklę. Paprastai iš pradžių skiriama maža dozė, paskui kuo greičiau ji didinama iki optimalios, atsižvelgiant į tai, kaip ligonio organizmas reaguoja į gydymą.
 
Šizofrenija ir kitokios psichozės.
Pradinė dozė 50‑100 mg per parą, toliau ji palaipsniui didinama, kol pasireiškia optimalus poveikis. Dažniausiai optimali dozė ‑ 300 mg per parą, bet kartais gali prireikti vartoti iki 1200 mg dozę per parą.
 
Įprastinė palaikomoji dozė ‑ 100‑200 mg per parą.
 
Dėl ryškaus slopinamojo vaistinio preparato poveikio dozę reikia padalyti, mažesnę dalį skiriant dienos metu ir didesnę vakare.
 
Ligoniai, kurių sutrikusi inkstų funkcija
Kruopščiai parinkti dozę ir, jei įmanoma, tirti vaistinio preparato koncentraciją serume.
 
Ligoniai, kurių sutrikusi kepenų funkcija
Kruopščiai parinkti dozę ir, jei įmanoma, tirti vaistinio preparato koncentraciją serume.
 
Vartojimo metodas
Tabletės nuryjamos užsigeriant vandeniu.
 
4.3     Kontraindikacijos
 
Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai pagalbinei medžiagai (žr. 6.1 skyrių).
 
Kraujotakos nepakankamumas, bet kokios kilmės sąmonės pritemimas (pvz., apsinuodijimas alkoholiu, barbitūratais ar opijaus preparatais), koma, kraujo sutrikimai, feochromocitoma.
 
Chlorprotiksenas, kaip ir kiti antipsichoziniai vaistiniai preparatai, gali pailginti QT intervalą. Pastovus QT intervalo pailgėjimas gali didinti piktybinių aritmijų riziką. Taigi Truxal draudžiama vartoti pacientams, kuriems yra buvę kliniškai reikšmingų širdies ir kraujagyslių sutrikimų (pvz., ryški bradikardija (< 50 kartų per minutę), neseniai įvykęs ūminis miokardo infarktas, nekompensuotas širdies funkcijos nepakankamumas, širdies hipertrofija, aritmijos, gydomos IA ir III klasės antiaritminiais vaistiniais preparatais), ir pacientams, kuriems anksčiau būta skilvelinių aritmijų ar Torsade de Pointes.
 
Truxal draudžiama vartoti pacientams, kuriems yra nekoreguota hipokalemija ar hipomagnezemija.
 
Be to, Truxal draudžiama vartoti pacientams, kuriems yra įgimtas ilgo QT intervalo sindromas, ar pacientams, kuriems diagnozuotas įgytas QT intervalo pailgėjimas (vyrų QTc ilgesnis nei 450 milisekundžių, moterų – 470 milisekundžių).
 
Truxal draudžiama vartoti pacientams, vartojantiems vaistinių preparatų, kurie reikšmingai pailgina QT intervalą (žr. 4.5 skyrių).
 
4.4     Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės
 
Visi neuroleptikai gali sukelti piktybinį neurolepsinį sindromą (jis reiškiasi hipertermija, raumenų rigidiškumu, sąmonės kitimu, vegetacinės nervų sistemos nepastovumu). Jei ligonis turi smegenų organinių pakitimų, yra protiškai atsilikęs, piktnaudžiauja opijaus preparatais ir alkoholiu, šis sindromas gali baigtis mirtimi.
 
Gydymas
Nutraukti neuroleptiko vartojimą. Skirti simptominį ir bendrąjį palaikomąjį gydymą.
 
Tinka vartoti dantroleną ir bromkriptiną.
 
Išgėrus neuroleptikų, simptomai gali išlikti ilgiau kaip savaitę.
 
Ligoniams, kuriems yra reta būklė – sekli priekinė kamera ir siauro kampo glaukoma, dėl vyzdžio išsiplėtimo gali prasidėti ūminės glaukomos priepuolis.
 
Klinikinių atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamų tyrimų, kuriuose dalyvavo demencija sergantys ligoniai, vartojantys kai kurių atipinių vaistinių preparatų nuo psichozės, duomenimis, maždaug 3 kartus padidėjo nepageidaujamų smegenų kraujagyslių reiškinių rizika. Tokio rizikos padidėjimo mechanizmas nežinomas. Negalima paneigti, kad rizika padidėja ir vartojant kitokių vaistinių preparatų nuo psichozės ar kitomis psichinėmis ligomis sergantiems pacientams. Ligoniams, kuriems yra insulto rizikos veiksnių, chlorprotikseną reikia vartoti atsargiai.
 
Dėl piktybinių aritmijų rizikos chlorprotikseną reikia atsargiai vartoti pacientams, kurie anksčiau sirgo širdies ir kraujagyslių liga ar šeiminė QT intervalo pailgėjimo anamnezė.
 
Prieš pradedant gydymą, būtina užrašyti EKG. Jeigu prieš pradedant gydymą, vyrų QTc intervalas ilgesnis nei 450 milisekundžių, o moterų – 470 milisekundžių, chlorprotikseną vartoti draudžiama (žr. 4.3 skyrių). Ar būtina užrašinėti EKG gydymo metu, sprendžiama individualiai pagal paciento būklę. Jeigu gydymo metu nustatomas QT intervalo pailgėjimas, reikia sumažinti dozę, o jeigu QTc intervalas > 500 milisekundžių – gydymą nutraukti.
 
Rekomenduojama periodiškai nustatinėti elektrolitų koncentraciją.
 
Reikia vengti vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais nuo psichozės. (žr. 4.5 skyrių).
 
Chlorprotikseną, kaip ir kitų neuroleptikų, reikia atsargiai skirti pacientams, kuriems nustatytas organinis smegenų sindromas, būna traukulių ir kurie serga sunkiomis kepenų, inkstų, širdies ir kraujagyslių ligomis, taip pat pacientams, sergantiems sunkiąja miastenija ir gerybine prostatos hipertrofija.
 
Ortostatinė hipotenzija dažnesnė senyviems ligoniams.
 
Chlorprotiksenas, kaip ir kiti psichotropiniai vaistiniai preparatai, gali pakeisti sergančiųjų cukriniu diabetu insulino ir gliukozės reakciją, taigi gali prireikti koreguoti gydymą nuo diabeto.
 
Ilgai ypač didelėmis dozėmis gydomus ligonius reikia atidžiai stebėti ir periodiškai spręsti, ar galima sumažinti palaikomąją dozę.
 
Pagalbinės medžiagos
Tablečių sudėtyje yra laktozės monohidrato. Šio vaisto negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas retas paveldimas sutrikimas – Lapp laktazės stygius arba gliukozės ir galaktozės malabsorbcija.
 
4.5     Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
 
Vaistiniai preparatai, kuriuos vartoti kartu reikia atsargiai
Chlorprotiksenas gali sustiprinti slopinamąjį alkoholio, barbitūratų ir kitų CNS slopinančių vaistinių preparatų poveikį.
 
Neuroleptikai gali stiprinti ar silpninti antihipertenzinių vaistinių preparatų poveikį; antihipertenzinis guanetidino ir panašių vaistinių preparatų poveikis silpnėja.
 
Neuroleptikų vartojant kartu su ličiu, didėja neurotoksinio poveikio rizika.
 
Tricikliai antidepresantai ir neuroleptikai slopina vienas kito metabolizmą.
 
Chlorprotiksenas gali silpninti levodopos, adrenoreceptorius sužadinančių vaistinių preparatų poveikį ir sustiprinti anticholinerginių vaistinių preparatų poveikį.
 
Kartu vartojamas metoklopramidas ir piperazinas didina ekstrapiramidinių sutrikimų atsiradimo riziką.
 
Chlorprotikseno antihistamininis poveikis gali susilpninti arba visai nutraukti alkoholio ir disulfiramo reakciją.
 
Su vaistinių preparatų nuo psichozės vartojimu susijęs QT intervalo pailgėjimas gali pasunkėti, jeigu kartu vartojama kitokių vaistinių preparatų, kurie reikšmingai pailgina QT intervalą. Todėl, tokius vaistinius preparatus vartoti kartu draudžiama (žr. 4.3 skyrių). Susijusios vaistinių preparatų grupės yra šios:
-                 IA ir III klasės antiaritminiai preparatai (pvz., chinidinas, amiodaronas, sotalolis, dofetilidas);
-                 kai kurie vaistiniai preparatai nuo psichozės (pvz., tioridazinas);
-                 kai kurie makrolidai (pvz., eritromicinas);
-                 kai kurie antihistamininiai preparatai (pvz., terfenadinas, astemizolas);
-                 kai kurie chinolonų grupės antibiotikai (pvz. gatifloksacinas, moksifloksacinas).
 
Anksčiau išvardytų vaistinių preparatų sąrašas yra neišsamus, kai kuriuos kitus vaistinius preparatus, kurie gali reikšmingai pailginti QT intervalą (pvz., cisapridas, litis), vartoti kartu taip pat draudžiama.
 
Vaistinių preparatų, kurie gali sutrikdyti elektrolitų pusiausvyrą, pavyzdžiui, tiazidų grupės diuretikų (hipokalemija) ir vaistinių preparatų, kurie didina chlorprotikseno koncentraciją plazmoje, taip pat reikėtų vengti vartoti, nes gali padidėti QT intervalo pailgėjimo ir piktybinių aritmijų rizika (žr. 4.3 skyrių).
 
 
 
4.6     Nėštumo ir žindymo laikotarpis
 
Nėštumas
Vartojimo nėščiosioms klinikinė patirtis per maža.
 
Chlorprotikseno skirti nėštumo metu negalima, išskyrus atvejus, kai laukiama nauda motinai persveria galimą riziką vaisiui.
 
Nėštumo pabaigoje ir per gimdymą neuroleptikais gydytų motinų naujagimiams galimi apsinuodijimo požymiai: letargija, drebulys, per didelis jaudrumas, jų būklė įvertinama mažu balu pagal Apgar skalę.
 
Poveikio dauginimosi funkcijai tyrimų su gyvūnais duomenimis, žalingo poveikio vaisiui ar dauginimosi funkcijai nenustatyta.
 
Žindymo laikotarpis
Motinos piene aptinkama tik maža chlorprotikseno koncentracija, taigi, vartojant gydomąją dozę, poveikio kūdikiui tikimybė maža. Kūdikis nuryja tik maždaug 2% motinos suvartotos paros dozės kilogramui kūno svorio. Jei gydymas chlorprotiksenu yra kliniškai svarbus, galima ir toliau žindyti kūdikį, bet jį, ypač pirmąsias 4 savaites po gimimo, būtina stebėti.
 
4.7     Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
 
Truxal yra slopinamasis vaistinis preparatas.
Ligoniai, kuriems skiriama psichotropinių vaistinių preparatų, gali patirti tam tikrų dėmesio ir dėmesio sukaupimo sutrikimų. Todėl juos privalu įspėti apie pakitusį gebėjimą vairuoti ar valdyti mechanizmus.
 
4.8     Nepageidaujamas poveikis
 
Nepageidaujamas poveikis dažniausiai būna lengvas ir priklauso nuo dozės.
 
Kai kuriems ilgą laiką gydomiems ligoniams gali pasireikšti vėlyvoji diskinezija. Vaistiniai preparatai nuo Parkinsono ligos šių simptomų nepalengvina, bet gali juos sunkinti. Rekomenduojama sumažinti dozę arba, jeigu galima, nutraukti gydymą.
 
Pasireiškia ortostatinė hipotenzija, dažniausiai vartojant vaistinį preparatą parenteriniu būdu.
 
Klinikinių tyrimų duomenys
 
Nepageidaujami reiškiniai išvardyti pagal organų sistemų klases, naudojant MedDRA pageidautinus terminus ir dažnio apibūdinimą:
labai dažni (≥ 1/10),
dažni (≥ 1/100, < 1/10),
nedažni (≥ 1/1000, < 1/100),
reti (≥ 1/10 000, < 1/1000),
labai reti (< 1/10 000), dažnis nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis).
 
Klinikinių tyrimų duomenimis, nustatytas toks nepageidaujamų reiškinių dažnis (n=11487 pacientai).

 
MedDRA duomenys pagal organų sistemų klases
MedDRA dažnio apibūdinimas
Pageidautinas terminas
Širdies sutrikimai
 
Labai dažni
Tachikardija
Nervų sistemos sutrikimai
Labai dažni
Galvos svaigimas
 
Dažni
Ekstrapiramidiniai sutrikimai
 
Nedažni
Vėlyvoji diskinezija
Virškinimo trakto sutrikimai
 
Labai dažni
Burnos džiūvimas
Kraujagyslių sutrikimai
 
Labai dažni
Ortostatinė hipotenzija
Psichikos sutrikimai
Labai dažni
Patologinis mieguistumas
 
Išleidus vaistinį preparatą į rinką
 
Aprašytas kitas nepageidaujamas poveikis: kūno svorio didėjimas, smarkesnis prakaitavimas, vidurių užkietėjimas, akomodacijos sutrikimas, šlapimo susilaikymas, astenija.
 
Jautrinamųjų veiksnių turintiems pacientams retkarčiais buvo užregistruota traukulių.
 
Tik retai kilo odos reakcijų (niežulys, išbėrimas, eritema). Žinomi tik keli atvejai, kai, greičiausiai dėl chlorprotikseno vartojimo, padidėjo jautrumas šviesai.
 
Keliems pacientams, vartojantiems dideles dozes, pastebėta galaktorėja, mėnesinių sutrikimas ir sumažėjęs lytinis potraukis.
 
Užregistruoti keli piktybinio neurolepsinio sindromo atvejai.
 
Nedažnai pasitaikė trumpalaikių kepenų funkcijos rodmenų svyravimų. Pavieniais atvejais atsirado gelta.
 
Vartojant chlorprotikseno, kaip ir kitokių antipsichozinių vaistinių preparatų, retais atvejais nustatyta QT intervalo pailgėjimas, skilvelinių aritmijų – skilvelių virpėjimas, sklivelinė tachikardija, Torsade de Pointes ir staigi netikėta mirtis (žr. 4.4 skyrių).
 
4.9     Perdozavimas
 
Simptomai
Mieguistumas, koma, traukuliai, šokas, ekstrapiramidinis sutrikimas, hipertermija ar hipotermija. Sunkiais atvejais – inkstų funkcijos sutrikimas.
 
Perdozavimo atveju, kai kartu buvo vartojama kitų širdį veikiančių vaistinių preparatų, nustatyta EKG pokyčių, QT intervalo pailgėjimas, Torsade de Pointes, širdies sustojimas ir skilvelinių aritmijų.
 
Gydymas
 
Gydymas simptominis ir palaikomasis. Išgėrus vaistinio preparato, kiek galima greičiau reikia išplauti skrandį, galima skirti aktyvintosios anglies. Taikomos priemonės, palaikančios kvėpavimo, širdies ir kraujagyslių funkciją. Epinefrino (adrenalino) neskirti, nes vėliau dėl jo vartojimo gali dar labiau sumažėti kraujospūdis. Traukulius galima gydyti diazepamu, ekstrapiramidinius simptomus ‑ biperidenu.
 
2,5‑4 g dozė gali būti mirtina, vaikams – maždaug 4 mg/kg. Suaugę pacientai išgyveno išgėrę 10 g vaistinio preparato, 3 metų vaikas – 1000 mg.
 
 
5.       FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS
 
5.1     Farmakodinaminės savybės
 
Farmakoterapinė grupė – antipsichoziniai vaistiniai preparatai, tioksanteno dariniai.
ATC kodas: N 05 AF 03
 
Veikimo mechanizmas
Chlorprotiksenas yra tioksantenų grupės neuroleptikas.
 
Antipsichozinis neuroleptikų poveikis atsiranda dėl dopamino receptorių blokados, taip pat dėl galimos 5-HT (5-hidroksitriptamino) receptorių blokados. In vivo chlorprotiksenas turi didžiausią afinitetą dopamino D1 ir D2 receptoriams.
 
Chlorprotiksenas pasižymi dideliu afinitetu 5-HT2 receptoriams ir alfa1 adrenoreceptoriams ir dėl to veikia panašiai kaip didelės fenotiazinų, levomepromazino, chlorpromazino ir tioridazino bei atipinio neuroleptiko klozapino dozės. Būdingas didelis panašus į difenhidramino afinitetas histamino H1 receptoriams, taip pat didelis afinitetas cholinerginiams muskarino receptoriams. Chlorprotikseno poveikis receptoriams labai panašus į klozapino, tik jo afinitetas dopamino receptoriams 10 kartų didesnis.
 
Elgesio tyrimų su neuroleptikais duomenimis, chlorprotiksenas pasižymi stipriu neurolepsiniu poveikiu (blokuoja dopamino receptorius). Tyrimų in vivo, afiniteto D2 receptorių grupei tyrimų in vitro ir vidutinės išgertos antipsichozinių vaistinių preparatų paros dozės tyrimų duomenys siejasi.
 
Veiksmingumas
Chlorprotiksenas yra slopinantis neuroleptikas, įvairiomis didelėmis dozėmis (mažo stiprumo) plačiai vartojamas klinikinėje praktikoje, esant įvairioms indikacijoms.
 
Chlorprotiksenas mažina ar pašalina nerimą, įkyrias mintis, psichomotorinį sujaudinimą, nerimastingumą ir nemigą, o taip pat haliucinacijas, kliedesius ir kitus psichozės simptomus. Labai mažas ūminių ekstrapiramidinių sutrikimų (maždaug 1%) ir vėlyvosios diskinezijos (maždaug 0,05%) dažnis, kurie nustatyti stebint 11 487 ligonius, rodo Truxal pranašumą, vartojant jį palaikomajam psichikos ligonių, kurie klauso nurodymų, gydymui.
 
Mažos chlorprotikseno dozės sukėlė antidepresinį poveikį, taigi juo galima gydyti psichikos sutrikimus, kuriems būdingas nerimas, depresija ir neramumas. Vaistinis preparatas mažina ir su psichikos sutrikimu susijusius psichosomatinius simptomus.
 
Chlorprotiksenas nesukelia pripratimo, priklausomybės ar tolerancijos. Taigi chlorprotiksenas itin tinka įvairioms psichozėms ir kitokiems psichikos sutrikimams gydyti. Be to, chlorprotiksenas sustiprina analgetikų poveikį, pats pasižymi skausmą malšinančiu, niežulį ir vėmimą slopinančiu poveikiu.
 
5.2     Farmakokinetinės savybės
 
Absorbcija
Išgėrus vaistinio preparato, didžiausia jo koncentracija serume būna maždaug po 2 val. (vidutiniškai po 0,5‑6 valandų). Vidutinis biologinis prieinamumas yra maždaug 12% (5‑32%).
 
Pasiskirstymas
Tariamas pasiskirstymo tūris (Vd)b – maždaug 15,5 l/kg. Su plazmos baltymais susijungia maždaug 99% vaistinio preparato.
 
Chlorprotiksenas prasiskverbia pro placentos barjerą.
 
 
Metabolizmas
Chlorprotiksenas daugiausia metabolizuojamas sulfoksidinant ir N-demetilinant šoninę grandinę. Mažesniu laipsniu vyksta žiedo hidroksilinimas ir N-oksidacija.Chlorprotikseno randama tulžyje. Tai rodo, kad vyksta tam tikra jo enterohepatinė apykaita. Metabolitai neturi neurolepsinio aktyvumo.
 
Eliminacija
Pusinės eliminacijos laikas (t ½ β) – maždaug 16 val. (4‑33 val.). Vidutinis sisteminis klirensas (Cls) – maždaug 1,2 l/min.
 
Chlorprotiksenas išsiskiria su išmatomis ir šlapimu.
 
Mažas kiekis vaistinio preparato randama žindyvių piene. Koncentracijų moters piene ir plazmoje santykis svyruoja tarp 1,2 ir 2,6.
 
Kontrolinės grupės tiriamųjų ir sergančiųjų alkoholizmu (ir tų, kurie tyrimo metu buvo blaivūs, ir tų, kurie buvo labai girti) koncentracijos plazmoje ir eliminacijos laikas nesiskyrė.
 
Senyvi ligoniai
Duomenų nėra
 
Kepenų funkcijos sutrikimas
Duomenų nėra.
 
Inkstų funkcijos sutrikimas
Duomenų nėra.
 
5.3     Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys
 
Ūminis toksinis poveikis
Chlorprotikseno ūminis toksinis poveikis silpnas.
 
Lėtinio toksinio poveikio tyrimų duomenimis, chlorprotikseno gydomosios dozės pavojaus žmogui nekelia.
 
Toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrimų duomenimis, specifinio pavojaus vaisingo amžiaus moterims chlorprotiksenas nekelia.
 
Chlorprotiksenu gydoma nuo 1959 metų.
 
 
6.       FARMACINĖ INFORMACIJA
 
6.1     Pagalbinių medžiagų sąrašas
 
Tabletės branduolys
Kukurūzų krakmolas
Laktozės monohidratas
Kopovidonas
Glicerolis
Mikrokristalinė celiuliozė
Kroskarmelozės natrio druska
Talkas
Magnio stearatas
 
Tabletės plėvelė
Rudasis Opadry OY-S-9478 (E 172, E 171)
 
 
6.2     Nesuderinamumas
 
Duomenys nebūtini.
 
6.3     Tinkamumo laikas
 
5 metai.
 
6.4     Specialios laikymo sąlygos
 
Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 °C temperatūroje.
 
6.5     Pakuotė ir jos turinys
 
100 tablečių polipropileno talpyklėje.
 
6.6     Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti
 
Nesuvartotą preparatą ar atliekas reikia tvarkyti laikantis vietinių reikalavimų.
 
 
7.       RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS
 
H. Lundbeck A/S
Ottiliavej 9
DK-2500 Copenhagen
Danija
 
 
8.       RINKODAROS TEISĖS NUMERIS
 
LT/1/98/0699/001
 
 
9.       RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA
 
Tarptautinė pirmosios rinkodaros teisės suteikimo data – 1959-01-26.
 
1998-06-02
 
 
10.     TEKSTO PERŽIŪROS DATA
 
2007-06-06
Probleminės sritys
Jau prisiregistravę?
Sukurti paskyrą Pamiršote slaptažodį ?