Apie Camelia

Prekių nėra

0,00 Eur Viso

Pirkti

Pradinis / Receptiniai vaistai / WOBE-MUGOS E 40 mg/40 mg/100 mg, 100 tabl.
Sužinokite apie mūsų geriausius pasiūlymus pirmi

WOBE-MUGOS E 40 mg/40 mg/100 mg, 100 tabl.

Receptiniai vaistai

Receptinis vaistas. Atsiėmimas ir apmokėjimas tik vaistinėje. Atsiimant būtina turėti galiojantį gydytojo išrašytą receptą. Užsisakyti galite ne daugiau kaip gydymo kursui, kuris nurodytas recepte.

Šį vaistą galite užsisakyti telefonu 8 700 55170 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Vaistą galite įsigyti tik vaistinėje.
Klauskite vaistininko
Klauskite vaistininko
Nemokamas pristatymas
Nemokamas pristatymas
1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS
WOBE - MUGOS E skrandyje neirios tablet
2. KOKYBIN
E IR KIEKYBINE SUDETIS
Vaistin
Vienoje skrandyje neirioje tablet
100 mg papaino (atitinka 270 FIP vienet
40 mg tripsino (atitinka 29
40 mg chimotripsino (atitinka 200
Bendras tablet
metodu.
es veikliosios medžiagoseje yra:u),µkat),µkat).es proteolizinis aktyvumas yra 1740 FIP vienetu. Aktyvumas nustatomas papaino
3. VAISTO FORMA
Skrandyje neiri tablet
e.
4. KLINIKIN
4.1. Terapin
E INFORMACIJAes indikacijos
a) Ilgai trunkan
Papildomam gydymui spindulin
b) Ilgai trunkan
zoster).
čiam papildomam gydymui esant piktybiniams navikams (prieš ir po operacijos).es ir chemoterapijos metu.čiam palaikomajam gydymui esant uždegimui, virusinems infekcijoms (pvz., herpes
4.2. Dozavimas ir vartojimo metodas
Vaisto doz
a) Sergant v
es suaugusiesiems:ežiu, rekomenduojamas ilgalaikis gydymas (solitarinio naviko atveju - iki 5 metu).
Esant metastaz
gretutin
po 4 arba 5 tabletes 4 kartus per dien
ems. Reikia gerti po 4 tabletes 3 kartus per dieną. Atsižvelgiant i ligonio buklę iri gydymą, galima vartoti didesnes dozes (pavyzdžiui, gertią).
Kai n
m
era diagnozuota metastaziu. Pirmaisiais metais po pirminio naviko gydymo - vieną kartą perenesi, antraisiais metais - kas 2 menesius, trečiaisiais metais - kas 3 menesius ir t.t. reikia savaitę
gerti po 1 tablet
ę per parą.
Švitinimo arba chemoterapijos metu.
b) Sergant virus
Reikia gerti po 2 tabletes 3 kartus per parą.u sukeltomis ligomis. Reikia gerti po 5 tabletes 3 kartus per parą. Gydant virusu
sukeltas ligas, preparat
Nesukramtytas tabletes rekomenduojama praryti 0.5-1 valand
ą paprastai reikia vartoti tol, kol išnyksta ligos simptomai.ą prieš valgymą iškart arba per keletą
kart
u, užsigeriant stikline vandens.
4.3. Kontraindikacijos
Padid
arba kitoms sudedamosioms medžiagoms.
Jei yra sunki
kepen
kritiškai
Tai tinka ir tiems atvejams, kai pacientas turi polink
ejęs organizmo jautrumas vaistinems veikliosioms medžiagoms, ananasams, papajos vaisiamsu igimtu ar igytu kraujo krešumo sutrikimu (pavyzdžiui, sergant hemofilija, sunkiaisu bei inkstu pažeidimais) arba vartojami kraujo krešumą slopinantys preparatai, reikiaivertinti, ar skirti WOBE MUGOS E.i alerginems reakcijoms.
4.4. Special
us ispejimai ir atsargumo priemones
Sergantiesiems cukriniu diabetu: 1 tablet
(duonos vienet
Jei ligonis iki operacijos buvo gydomas WOBE MUGOS E, tai jos metu gali b
krešumas.
uti sumažejęs kraujo
4.5. S
ąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika
S
ąveikos nenustatyta.
4.6. N
eštumo ir žindymo laikotarpis
Kadangi nepakanka patyrimo, n
vartojim
eštumo metu prieš WOBE MUGOS E, kaip ir kitu preparatu,ą reikia gerai apsvarstyti, ar jo skirti butina.
4.7. Poveikis geb
ejimui vairuoti ir valdyti mechanizmus
WOBE MUGOS E geb
ejimo vairuoti ir valdyti mechanizmus neveikia
4. 8. Nepageidaujamas poveikis
Vartojant WOBE MUGOS E, gali b
atvejais - šleikštulys. Veikiant fermentams, gali šiek tiek pakisti išmat
kartais pacientai praneša apie viduriavim
preparat
Negalima paneigti kartais galin
uti pilnumo pojutis skrandyje, viduriu putimas, pavieniaisu sudetis, spalva, kvapas,ą. Retai kyla alerginiu reakciju, kurios išnyksta, nustojusą vartoti.čio pasitaikyti sumažejusio kraujo krešumo.
4.9. Perdozavimas
Net ilgai vartojant dideles dozes, žmon
tik nestiprus viduriavimas, kuris pranyksta, nustojus preparat
ems iki šiol jokiu intoksikacijos požymiu nebuvo. Galimasą vartoti (jokio gydymo nereikia).
5. FARMAKOLOGIN
5.1. Farmakodinamin
ES SAVYBESes savybes
Farmakoterapin
Sergant v
Papildomas (adjuvantinis) v
In vitro tyrimai parod
sistemos l
interleukino 1, interleukino 6). Gama interferono ir ferment
nekroz
Labai svarbu, kad prie nuo v
e grupe – antinavikinis, imunomoduliatorius, ATC kodas – L03Aežiuežio gydymas ryškiai pagerina pacientu gyvenimo kokybę.e, kad tripsinas, chimotripsinas ir papainas aktyvina mononuklearinesąsteles ir NK ląsteles. Del to atsipalaiduoja daugiau citokinu (tumoro nekrozes faktoriaus,u derinys dar labiau padidina tumoroes faktoriaus gamybą.ežio pažeistos ląsteles numesto receptoriaus prisijungusi ir neveiklu
tumoro nekroz
Be to, proteaz
pašalinamas prie ferment
metastazes bei slopindamas citotoksiškai veikian
Palaikomasis proteazi
atsiranda po chemoterapijos arba radiacijos. Galima visiškai išvengti po gydymo bleomicinu
atsirandan
mukozito (aus
sumaž
adinamija, šleikštulys, apetito stoka) Tai pasakytina ir apie v
b
Sergant virus
Laisvus virusus kontroliuoja l
efektyviau pašalinami virusai. Didelio virus
pat grei
es faktoriu fermentas vel gali išlaisvinti (tyrimai in vitro).es sumažina transformuojančio augimo faktoriaus ß (TGF ß) kieki, nes greičiauu prisijungęs .2-makroglobulinas. TGF ß veikia skatindamas susidarytičius limfocitus.u veikimas reiškiasi tuo, kad sumažeja budingas šalutinis poveikis, kurisčios plaučiu fibrozes arba trombocitu pokyčiu. Tuo tarpu po radiacijos besireiškiantysu, nosies ir gerkles, šlapimo pusles, žarnu) simptomai, pavyzdžiui, edema, galieti. Taip pat gali palengveti abieju gydymo budu metu pasireiškiantys simptomai (pykinimas,ežio sukeliamus skausmus. Kokiuudu paveikiami visi šie simptomai, iki šiol nežinoma.u sukeltomis ligomisąsteles žudikes arba makrofagai. Kai šios ląsteles aktyvinamos,u antpludžio metu susidarę imuniniai kompleksai taipčiau pašalinami - taip padedama išvengti autoagresiniu ligu.
5.2 Farmakokinetin
es savybes
Toki
gleivin
tolygiai pasiskirsto organizme. Metabolizmas, tikriausiai, vyksta skaldant fermentus iki
aminor
Biologinis pasisavinimas
Vieno 1996 metais atlikto tyrimo metu 21 sveikam vyrui 4 dienas buvo skiriama 4 kartus per dien
u dideles molekulines mases medžiagu, kurioms priklauso ir enzimai, rezorbcijos per žarnynoę mechanizmas siejamas su para/transląsteline difuzija. Manoma, kad kraujo srove fermentaiučiu. Pusines eliminacijos laikas: tripsino 12,5-20 val., papaino – 36-48 val.ą
po 4 arba 8 atsparias skrandžio sultims tabletes, kuri
bromaleino ir 100 mg rutozido. Išg
bromaleino kiekis; didžiausia koncentracija buvo 2 arba 3 dien
koncentracija buvo 3,3 ng/ml ir atitinkamai 5,6 ng/ml, AUC – 141,6 ng x val/ ml ir atitinkamai
295,4 ng x val/ ml. Tripsino didžiausia koncentracija buvo 1,26 ng/ml ir atitinkamai 2,10 ng/ml, o
AUC 65,1 ng x val/ ml ir atitinkamai 118,9 ng x val/ml. Kadangi rutozido ir kvercetino kraujo
plazmoje nerasta, tirti ši
Išg
ng/ml (išg
4,75 µg x val/ml. 3,4-dihidrofenilacto r
u sudetyje buvo 48 mg tripsino, 90 mgerus vaisto, per 5 val. kraujo plazmoje padidejo tripsino irą. Didžiausia bromaleinou medžiagu metabolitai homovanilino ir 3,4-dihidrofenilacto rugštis.erus vaisto pirmąji kartą, po 24 val. nustatyta homovanilino rugšties koncentracija; ji buvo 96,9erus 4 tabletes) arba 98,8 ng/ml (išgerus 8 tabletes); AUC abieju doziu atvejais buvo apieugšties didžiausia koncentracija išgerus vaisto pirmąji kartą
po 30 min. buvo 79,8 ng/ml (4 tablet
buvo apie 3,4 µg x val/ml.
1997 metais tyrimo metu atliktas 22 sveik
tyrimas; jo metu 4 dienas duota gerti 4 kartus po 4 arba 8 skrandžio sultims atsparias tabletes, kuri
es) arba 83,6 ng/ml (8 tabletes); AUC abieju doziu atvejaisu asmenu randomizuotas dauginiu doziu kryžminisu
sud
Didžiausia bromaleino koncentracija po 75,5 val. arba 48 val. buvo 2,29 ng/ml arba 4,46 ng/ml,
AUC – 111,8 ng x val/ ml arba 255,9 ng x val/ ml. Didžiausia papaino koncentracija po 101 val.
arba 86 val. buvo 1,85 ng/ml arba 5,31 ng/ml, AUC – 84,1 ng x val/ ml arba 338,4 ng x val/ ml.
etyje buvo 120 mg papaino, 90 mg bromaleino ir 100 mg rutozido.
5.3 Ikiklinikini
u saugumo tyrimu duomenys
I
bei kancerogeninio poveikio ir toksinio poveikio dauginimosi funkcijai tyrim
specifinio pavojaus žmogui preparatas nekelia.
prastiniu ikiklinikiniu farmakologiniu saugumo, toksinio kartotiniu doziu poveikio, genotoksiniou duomenimis,
U
minis toksiškumas
Davus per os nustatyti tokie LD
Chimotripsinas >4 g/kg (žiurk
Tripsinas > 5g/kg (žiurk
Papainas >10 g/kg (žiurk
50 vertes rodikliai:ems), > 6 g/kg (pelems)ems), >1,45 g/kg (pelems)ems), >12,5 g/kg (pelems)
Po
umio toksiškumo tyrimai
Tiriant Beagle šunis, jiems 3 m
enesius buvo duodama per os toks WOBE MUGOS E tablečiu
skai
I tiriamoji grup
II tiriamoji grup
III tiriamoji grup
I kontrolin
II kontrolin
Du kartus per dien
požymi
5
čius:e: 3 tabletes/ gyvuliui per dieną (4 patelems ir 4 patinams)e: 9 tabletes/ gyvuliui per dieną (4 patelems ir 4 patinams)e: 45 tabletes/ gyvuliui per dieną (5 patelems ir 5 patinams)e grupe: 3 tabletes/ gyvuliui per dieną (4 patelems ir 4 patinams)e grupe: 45 tabletes/ gyvuliui per dieną (4 patelems ir 3 patinams)ą atliekant klinikinius tyrimus, itakos kuno svoriui ar kokiu nors toksinio poveikiou nenustatyta.
6. FARMACIN
6.1 Pagalbini
E INFORMACIJAu medžiagu sąrašas
Laktoz
silicio dioksidas, magnio stearatas, krospovidonas, povidonas, talkas, metakrilo r
kopolimeras (santykiu 1:1), trietilcitratas, vanilinas.
e × 1H2O, mikrokristaline celiulioze, makrogolis-6000, kopolividonas, labai dispersiškasugštismetilmetakrilat
6.2 Nesuderinamumas
Nežinomas.
6.3 Tinkamumo laikas
Tinka laikyti 24 m
enesius.
6.4 Specialios laikymo s
ąlygos
Laikyti ne aukštesn
eje kaip 25ºC temperaturoje.
6.5 Pakuot
e ir jos turinys
Originali pakuot
Originali pakuot
Originali pakuot
e, kurioje yra 20 skrandyje neiriu tablečiu.e, kurioje yra 40 skrandyje neiriu tablečiu.e, kurioje yra 100 skrandyje neiriu tablečiu.
6.6 Vartojimo ir darbo su vaistiniu preparatu instrukcija
Tabletes reikia praryti nesukramtytas.
Vaistinio preparato liku
čius ir atliekas reikia naikinti laikantis vietiniu reikalavimu.
7. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO TUR
ETOJAS
MUCOS Pharma GmbH
Malvenweg 2, D - 82538 Geretsried, Vokietija
Telefonas 08171 / 518 - 0
Telefaksas 08171 /52 008
Interneto adresas www.mucos.de
El. pašto adresas
& Co.info@mucos.de
8. REGISTRAVIMO LIUDIJIMO NUMERIS
NR. 97/5006/10
9. PIRMOJO REGISTRAVIMO ARBA PERREGISTRAVIMO DATA
2002 m. liepos m
en.
10. TEKSTO PERŽI
UROS DATA
2005 m. geguž
es men.eje yra angliavandeniu, atitinkančiu 0,020 DVu).es
Probleminės sritys
Jau prisiregistravę?
Sukurti paskyrą Pamiršote slaptažodį ?