Apie Camelia

Prekių nėra

0,00 Eur Viso

Pirkti

Pradinis / Receptiniai vaistai / CHAMPIX 1mg plevele dengtos tab.N28
Sužinokite apie mūsų geriausius pasiūlymus pirmi

CHAMPIX 1mg plevele dengtos tab.N28

Receptiniai vaistai

Receptinis vaistas. Atsiėmimas ir apmokėjimas tik vaistinėje. Atsiimant būtina turėti galiojantį gydytojo išrašytą receptą. Užsisakyti galite ne daugiau kaip gydymo kursui, kuris nurodytas recepte.

Šį vaistą galite užsisakyti telefonu 8 700 55170 darbo dienomis nuo 8:00 iki 17:00 val. Vaistą galite įsigyti tik vaistinėje.
Klauskite vaistininko
Klauskite vaistininko
Nemokamas pristatymas
Nemokamas pristatymas

1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS

CHAMPIX 1 mg plėvele dengtos tabletės

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienoje plėvele dengtoje tabletėje yra 1 mg vareniklino (tartrato pavidalo).

Pagalbinė (-ės) medžiaga (-os), kurios (-ių) poveikis žinomas:

Visos pagalbinės medžiagos išvardytos 6.1 skyriuje.

3. FARMACINĖ FORMA

Plėvele dengtos tabletės

Šviesiai melsvos, kapsulės pavidalo, abipus išgaubtos tabletės su užrašu ,,Pfizer“ vienoje pusėje ir

,,CHX 1.0“ kitoje.

4. KLINIKINĖ INFORMACIJA

4.1 Terapinės indikacijos

Suaugusiųjų priklausomybei nuo tabako gydyti.

4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas

Dozavimas

Rekomenduojama dozė yra po 1 mg vareniklino du kartus per parą, iki kurios dozė palaipsniui

padidinama per vieną savaitę kaip nurodyta toliau.

1-3 dienos: po 0,5 mg vieną kartą per parą.

4-7 dienos: po 0,5 mg du kartus per parą.

Nuo 8 dienos iki gydymo pabaigos: po 1 mg du kartus per parą.

Pacientas turi pasirinkti datą, kada mes rūkyti. CHAMPIX paprastai reikia pradėti vartoti 1-2 savaitės

prieš šią datą (žr. 5.1 skyrių).

Pacientai, kurie netoleruoja nepageidaujamų reakcijų, gali laikinai ar nuolat vartoti mažesnę po 0,5 mg

CHAMPIX dozę du kartus per parą.

Pacientas turi vartoti CHAMPIX 12 savaičių.

Pacientams, kurie sėkmingai metė rūkyti 12 savaitės pabaigoje, apgalvojus galima skirti papildomą 12

savaičių gydymo CHAMPIX po 1 mg dozę du kartus per parą kursą (žr. 5.1 skyrių).

Motyvuotiems pacientams, kuriems nepavyko mesti rūkyti anksčiau gydantis CHAMPIX arba kurie

vėl pradėjo rūkyti, gali pavykti vėl pradėjus vartoti CHAMPIX (žr. 5.1 skyrių).

17

Tikimybė, kad gydymas metant rūkyti bus sėkmingas, yra didesnė pacientams, kurie apsisprendę mesti

rūkyti ir sulaukia papildomų patarimų bei palaikymo.

Nutraukus priklausomybės nuo rūkymo gydymą, rizika, kad pacientas vėl pradės rūkyti, iš pradžių

padidėja. Pacientams, kuriems yra didelė atkryčio rizika, reikia numatyti, kaip palaipsniui sumažinti

dozę (4.4 skyrių).

Pacientai, kuriems sutrikusi inkstų funkcija

Ligoniams, kuriems diagnozuotas lengvas (kreatinino klirensas > 50 ml/min. ir  80 ml/min.) ar

vidutinio sunkumo (kreatinino klirensas  30 ml/min. ir  50 ml/min.) inkstų funkcijos sutrikimas,

dozės keisti nebūtina.

Ligoniams, kuriems diagnozuotas vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, kurie patiria

netoleruojamų nepageidaujamų reakcijų, dozę galima sumažinti iki 1 mg vieną kartą per parą.

Ligoniams, kuriems diagnozuotas sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas

< 30 ml/min.), rekomenduojama CHAMPIX dozė – 1 mg vieną kartą per parą. Pirmas 3 dienas reikia

vartoti po 0,5 mg dozę vieną kartą per parą, po to dozę padidinti ir vartoti po 1 mg vieną kartą per

parą. Pacientų, sergančių galutine inkstų ligos stadija, gydymo CHAMPIX patirtis nepakankama, taigi

tokių ligonių šiuo vaistiniu preparatu gydyti nerekomenduojama (žr. 5.2 skyrių).

Pacientai, kuriems diagnozuotas kepenų funkcijos sutrikimas

Ligoniams, kuriems diagnozuotas kepenų funkcijos sutrikimas, dozės keisti nebūtina (žr. 5.2 skyrių).

Senyvi pacientai

Senyviems pacientams dozės keisti nebūtina (žr. 5.2 skyrių). Senyviems ligoniams inkstų funkcijos

sutrikimo tikimybė yra didesnė, taigi skiriant vaistinį preparatą, reikia įvertinti senyvo paciento inkstų

būklę.

Vaikų ir paauglių populiacija

CHAMPIX saugumas ir veiksmingumas vaikams ar jaunesniems kaip 18 metų paaugliams dar nebuvo

nustatytas. Informacija apie šiuo metu esamus duomenis išdėstyta 5.2 skyriuje, tačiau jokių dozavimo

rekomendacijų pateikti negalima.

Vartojimo metodas

CHAMPIX reikia vartoti per burną, reikia nuryti visą tabletę užsigeriant vandeniu.

CHAMPIX galima išgerti valgant arba be maisto.

4.3 Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai arba bet kuriai 6.1 skyriuje nurodytai pagalbinei medžiagai.

4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės

Poveikis, kuris atsiranda, metus rūkyti

Metus rūkyti, vartojant ir nevartojant CHAMPIX, atsirandantys fiziologiniai pokyčiai, gali keisti kai

kurių vaistinių preparatų farmakokinetiką ar farmakodinamiką, taigi gali prireikti keisti jų dozę (pvz.:

teofilino, varfarino, insulino). Rūkymas sužadina CYP1A2 izofermentus, taigi metus rūkyti, gali

padidėti CYP1A2 izofermentų substratų koncentracija kraujo plazmoje.

Neuropsichiniai simptomai

Elgesio ar mąstymo pokyčiai, nerimas, psichozė, nuotaikų kaita, agresyvus elgesys, depresija,

mąstymas apie savižudybę ir savižudiškas elgesys bei bandymas žudytis pasireiškė po vaistinio

preparato patekimo į rinką pacientams, mėginusiems mesti rūkyti, vartojant CHAMPIX. Prasidėjus

tokiems simptomams, ne visi pacientai buvo metę rūkyti ir ne visi pacientai prieš pradedant gydymą

turėjo psichikos sutrikimą. Gydytojas turi perspėti pacientą, kad mėginant mesti rūkyti, gali atsirasti

žymių depresijos simptomų, ir tinkamai patarti pacientui. Jeigu pasireiškia ažitacija, depresinė

18

nuotaika arba gydytojas, pacientas, šeimos nariai ar paciento globėjai pastebi elgesį arba mąstymą,

kuris kelia susirūpinimą, arba pacientui kyla minčių apie savižudybę ar pasireiškia savižudiškas

elgesys, reikia nedelsiant nutraukti CHAMPIX vartojimą. Dauguma atvejų, kurie nustatyti po vaistinio

preparato patekimo į rinką, simptomai išnyko nutraukus vareniklino vartojimą, nors kai kuriais

atvejais simptomai išliko. Taigi reikia stebėti pacientą tol, kol simptomai išnyks.

Depresinė nuotaika, retais atvejais susijusi su mąstymu apie savižudybę ir bandymu žudytis, gali būti

nikotino vartojimo nutraukimo simptomas. Be to, rūkymo nutraukimas, vartojant ar nevartojant

farmakologines priemones, buvo susijęs su esamų psichikos sutrikimų pasunkėjimu (pvz., depresija).

Kardiovaskuliniai reiškiniai

Tyrimo, kuriame dalyvavo stabilia kardiovaskuline liga (KVL) sergantys pacientai, duomenimis, kai

kurie kardiovaskuliniai reiškiniai dažniau pasireiškė CHAMPIX gydytiems pacientams (žr.

5.1 skyrių). Penkiolikos (15) tyrimų, įskaitant rūkymo nutraukimo tyrimų, kuriuose dalyvavo stabilia

KVL sergantys pacientai, duomenų metaanalizės rezultatai buvo panašūs (žr. 5.1 skyrių). CHAMPIX

vartojantiems pacientams reikia nurodyti, kad jie pasakytų savo gydytojui apie naujus arba

sunkėjančius kardiovaskulinius simptomus ir nedelsdami kreiptųsi medicininės pagalbos, jeigu

atsirastų miokardo infarkto arba insulto požymių ir simptomų.

Psichikos ligos istorija

Gauti CHAMPIX rūkymo nutraukimo tyrimų, atliktų su pacientais, sergančiais didžiosios depresijos

sutrikimu, duomenys ir riboti traukimo tyrimų su pacientais, kuriems buvo diagnozuota stabili

šizofrenija arba šizoafektinis sutrikimas, duomenys (žr. 5.1 skyrių). Pacientus, kuriems anksčiau buvo

psichikos sutrikimų, reikia gydyti atsargiai ir tokius pacientus reikia tinkamai informuoti.

Priepuoliai

Klinikinių tyrimų metu ir po vaistinio preparato patekimo į rinką gauta pranešimų apie pacientams,

kuriems anksčiau buvo arba nebuvo pasireiškę priepuoliai, gydantis CHAMPIX pasireiškusius

priepuolius. Pacientams, kuriems anksčiau buvo pasireiškę priepuoliai arba kita būklė, kuri gali

mažinti priepuolių slenkstį, CHAMPIX vartoti reikia atsargiai.

Gydymo nutraukimas

Iki 3% pacientų CHAMPIX vartojimo nutraukimas baigiant gydymą buvo susijęs su dirglumo

padidėjimu, noru užsirūkyti, depresija ir (ar) nemiga. Skiriantis gydymą gydytojas apie tai turi

informuoti pacientą ir aptarti ar numatyti dozės sumažinimo palaipsniui būtinybę.

Padidėjusio jautrumo reakcijos

Po vaistinio preparato patekimo į rinką gauta pranešimų apie pacientams, kurie vartojo varenikliną,

pasireiškusias padidėjusio jautrumo reakcijas, įskaitant angioneurozinę edemą. Klinikiniai tokių

reakcijų požymiai yra veido, burnos (liežuvio, lūpų ir dantenų), kaklo (ryklės ir gerklės) ir galūnių

patinimas. Gauta retų pranešimų apie gyvybei pavojingą angioneurozinę edemą, dėl kurios sutrikus

kvėpavimui, prireikė skubios medicininės pagalbos. Pacientai, kuriems atsiranda tokių simptomų, turi

nutraukti gydymą vareniklinu ir nedelsdami kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus.

Odos reakcijos

Be to, po vaistinio preparato patekimo į rinką gauta pranešimų apie pacientams, kurie vartojo

varenikliną, pasireiškusias retas, bet sunkias odos reakcijas, įskaitant Stivenso ir Džonsono sindromą

bei daugiaformę eritema. Šios odos reakcijos gali būti pavojingos gyvybei, todėl pacientai turi

nutraukti gydymą vos pasireiškus pirmiesiems odos išbėrimo ar odos reakcijos požymiams ir

nedelsdami kreiptis į sveikatos priežiūros specialistus.

4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika

Remiantis vareniklino savybėmis ir iki šiol sukaupta klinikine patirtimi, kliniškai reikšmingos

CHAMPIX sąveikos su kitais vaistiniais preparatais nebuvo. CHAMPIX ir kartu vartojamų toliau

išvardytų vaistinių preparatų dozės rekomenduojama nekeisti.

19

Tyrimų in vitro duomenimis, farmakokinetinės vareniklino sąveikos su medžiagomis, visų pirma

metabolizuojamomis veikiant citochromo P450 izofermentams, nesitikima.

Be to, vareniklino metabolizmas lemia mažiau nei 10% jo klirenso, taigi veikliosios medžiagos, kurios

veikia citochromo P450 sistemą, vargu, ar gali keisti vareniklino farmakokinetiką (žr. 5.2 skyrių), taigi

keisti CHAMPIX dozės greičiausiai neprireiks.

Tyrimai in vitro parodė, kad gydomoji vareniklino koncentracija baltymų pernašos žmogaus inkstuose

neslopina. Taigi pro inkstus išsiskiriančių veikliųjų medžiagų (pvz., metformino, žr. toliau)

farmakokinetikos vareniklinas greičiausiai neveikia.

Metforminas. Vareniklinas metformino farmakokinetikos neveikė. Metforminas vareniklino

farmakokinetikos neveikė.

Cimetidinas. Dėl sulėtėjusio klirenso inkstuose 29% padidėjo kartu su cimetidinu vartojamo

vareniklino sisteminė ekspozicija. Asmenims, kurių inkstų funkcija normali, arba ligoniams, kuriems

diagnozuotas lengvas ar vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas, dėl cimetidino vartojimo

vareniklino dozės keisti nerekomenduojama. Ligoniams, kuriems diagnozuotas sunkus inkstų

funkcijos sutrikimas, cimetidino vartoti kartu su vareniklinu negalima.

Digoksinas. Vareniklinas digoksino pusiausvyros apykaitos farmakokinetikos neveikė.

Varfarinas. Vareniklinas varfarino farmakokinetikos neveikė. Vareniklinas protrombino laiko (INR)

neveikė. Metus rūkyti, varfarino farmakokinetika gali pakisti (žr. 4.4 skyrių).

Alkoholis. Klinikinių tyrimų duomenų apie galimą vareniklino sąveiką su alkoholiu yra nedaug.

Vartojimas kartu su kitais vaistiniais preparatais, kuriais gydoma priklausomybė nuo tabako

Bupropionas. Vareniklinas bupropiono pusiausvyros apykaitos farmakokinetikos neveikė.

Nikotino pakeičiamoji terapija (NPT). Rūkoriams 12 dienų vartojusių varenikliną kartu su

transderminiu NPT, statistiškai reikšmingai sumažėjo paskutinę tyrimo dieną išmatuotas vidutinis

sistolinis kraujospūdis (vidurkis – 2,6 mmHg). Šiame tyrime vartojant minėtus vaistinius preparatus

kartu dažniau, palyginti su vienu NPT, pasireiškė pykinimas, galvos skausmas, vėmimas, galvos

svaigimas, dispepsija ir nuovargis.

Ar saugu ir veiksminga CHAMPIX vartoti kartu su kitais vaistiniais preparatais, kuriais gydoma

rūkymo priklausomybė, netirta.

4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis

Nėštumas

Reikiamų duomenų apie vareniklino tartrato vartojimą nėštumo metu nėra. Su gyvūnais atlikti tyrimai

parodė toksinį poveikį reprodukcijai (žr. 5.3 skyrių). Galimas pavojus žmogui nežinomas. CHAMPIX

nėštumo metu vartoti negalima.

Žindymas

Ar vareniklino prasiskverbia į motinos pieną, nežinoma. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė, kad

vareniklino prasiskverbia į patelių pieną. Sprendimą dėl žindymo arba jo nutraukimo, CHAMPIX

vartojimo arba jo nutraukimo reikia priimti, įvertinus žindymo naudą kūdikiui ir gydymo CHAMPIX

naudą motinai.

Vaisingumas

Klinikinių tyrimų duomenų apie vareniklino įtaką vaisingumui nėra. Ikiklinikinių tyrimų duomenys,

pagrįsti įprastiniais vaisingumo tyrimais su žiurkių patelėmis ir patinais, pavojaus žmogui neparodė

(žr. 5.3 skyrių).

20

4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus

CHAMPIX gali šiek tiek arba vidutiniškai veikti gebėjimą vairuoti ir valdyti mechanizmus.

CHAMPIX gali sukelti galvos svaigimą ir mieguistumą, taigi gali veikti gebėjimą vairuoti ir valdyti

mechanizmus. Pacientui patariama nevairuoti, nevaldyti mechanizmų arba neužsiimti kita pavojinga

veikla, kol nežino, kaip vaistinis preparatas veikia minėtus jo gebėjimus.

4.8 Nepageidaujamas poveikis

Saugumo savybių santrauka

Rūkymo nutraukimas (gydant ir negydant) susijęs su įvairiais simptomais. Ligoniams, bandantiems

mesti rūkyti, buvo tokių sutrikimų, pavyzdžiui: disforinė ar prislėgta nuotaika, nemiga, dirglumas,

nusivylimas ar pyktis, nerimas, dėmesio sukaupimo sutrikimas, nerimastingumas, širdies ritmo

sulėtėjimas, apetito padidėjimas ar svorio padidėjimas. Nei pagal tyrimų su CHAMPIX planą, nei

analizuojant duomenis, nebuvo mėginama atskirti nepageidaujamas reakcijas, susijusias su gydymu

vaistiniu preparatu, nuo reakcijų, greičiausiai susijusių su nikotino vartojimo nutraukimu.

Klinikiniuose tyrimuose dalyvavo maždaug 4000 pacientų, vartojusių CHAMPIX iki vienerių metų

(ekspozicijos vidurkis - 84 dienos). Apskritai, jeigu pasireiškė nepageidaujamų reakcijų, jų atsirado

per pirmą gydymo savaitę, dažniausiai jos buvo lengvos ar vidutinio sunkumo, jų dažnis nepriklausė

nuo amžiaus, rasės ar lyties.

Pacientams, vartojusiems rekomenduojamą 1 mg dozę du kartus per parą po to, kai dozė buvo

palaipsniui padidinta, dažniausiai pasireiškęs nepageidaujamas reiškinys buvo pykinimas (28,6%).

Daugeliu atvejų pykinimas pasireiškė ankstyvuoju gydymo laikotarpiu, buvo lengvas ar vidutinio

sunkumo ir, nutrukus gydymą, išnyko savaime.

Gydymo vareniklinu nutraukimo dėl nepageidaujamų reakcijų dažnis buvo 11,4%, palyginti su 9,7%

placebo grupėje. Šioje grupėje gydymo nutraukimo dėl dažniausiai pasireiškusių nepageidaujamų

reakcijų dažnis varenikliną vartojusiems pacientams buvo toks: pykinimas (2,7%, palyginti su 0,6%

placebo grupėje), galvos skausmas (0,6%, palyginti su 1,0% placebo grupėje), nemiga (1,3%, palyginti

su 1,2% placebo grupėje) ir sapnų sutrikimas (0,2%, palyginti su 0,2% placebo grupėje).

Nepageidaujamų reakcijų suvestinė lentelėje

Toliau esančioje lentelėje nepageidaujamos reakcijos, kurių vartojant vaistinį preparatą pasireiškė

dažniau nei vartojant placebą, išvardytos pagal organų sistemų klases ir dažnį (labai dažni (≥ 1/10),

dažni (nuo ≥ 1/100 iki < 1/10), nedažni (nuo ≥ 1/1000 iki < 1/100) ir reti (nuo ≥ 1/10 000 iki < 1/1000)

atvejai). Nepageidaujamos reakcijos į toliau pateikiamą lentelę buvo įtrauktos įvertinus prieš

vaistiniam preparatui patenkant į rinką atliktų 2–3 tyrimų duomenis ir apibendrinus prieš vaistiniam

preparatui patenkant ir patekus į rinką atliktų 18 placebu kontroliuojamų tyrimų, kuriuose taip pat

dalyvavo apytikriai 5000 vareniklinu gydytų pacientų, duomenis. Į lentelę taip pat įtraukti duomenys

apie vaistiniam preparatui patekus į rinką pasireiškusias nepageidaujamas reakcijas, kurių dažnis

nežinomas (negali būti įvertintas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje grupėje nepageidaujamas

poveikis pateikiamas mažėjančio sunkumo tvarka.

Organų sistemų

klasės

Nepageidaujamos reakcijos

Infekcijos ir infestacijos

Labai dažni Nazofaringitas

Dažni Bronchitas, sinusitas

Nedažni Grybelinė infekcija, virusinė infekcija

Kraujo ir limfinės sistemos sutrikimai

Reti Sumažėjęs trombocitų skaičius

21

Organų sistemų

klasės

Nepageidaujamos reakcijos

Metabolizmo ir mitybos sutrikimai

Dažni Svorio padidėjimas, apetito sumažėjimas, apetito padidėjimas

Reti

Dažnis nežinomas

Polidipsija

Cukrinis diabetas, hiperglikemija

Psichikos sutrikimai

Labai dažni Sapnų sutrikimas, nemiga

Nedažni Panikos reakcija, mąstymo sutrikimas, nerimastingumas, nuotaikų kaita,

depresija*, nerimas*, haliucinacijos*, lytinio potraukio sustiprėjimas,

lytinio potraukio susilpnėjimas.

Reti Disforija, psichinės veiklos sulėtėjimas

Dažnis nežinomas Mąstymas apie savižudybę, psichozė, agresyvumas, nenormalus elgesys,

somnambulizmas

Nervų sistemos sutrikimai

Labai dažni Galvos skausmas

Dažni Patologinis mieguistumas, galvos svaigimas, skonio pojūčio sutrikimas.

Nedažni Traukuliai, drebulys, letargija, hipestezija

Reti Cerebrovaskulinis priepuolis, hipertonija, dizartrija, koordinacijos

sutrikimas, hipogeuzija, miego ir budrumo ciklo sutrikimas

Akių sutrikimai

Nedažni Konjunktyvitas, akies skausmas

Reti Skotoma, skleros spalvos pokytis, vyzdžio išsiplėtimas, šviesos baimė,

trumparegystė, ašarojimo sustiprėjimas

Ausų ir labirintų sutrikimai

Nedažni Spengimas ausyse.

Širdies sutrikimai

Nedažni Krūtinės angina, tachikardija, perplakimai, širdies plakimo padažnėjimas

Reti Prieširdžių virpėjimas, ST segmento nusileidimas elektrokardiogramoje,

T bangos amplitudės sumažėjimas elektrokardiogramoje

Dažnis nežinomas Miokardo infarktas

Kraujagyslių sutrikimai

Nedažni Kraujospūdžio padidėjimas, karščio pylimas

Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai

Dažni Dusulys, kosulys

Nedažni Viršutinių kvėpavimo takų uždegimas, kvėpavimo takų paburkimas,

disfonija, alerginis rinitas, gerklės dirginimas, nosies ančių paburkimas,

viršutinių kvėpavimo takų kosulio sindromas, rinorėja

Reti Gerklės skausmas, knarkimas

Virškinimo trakto sutrikimai

Labai dažni Pykinimas

Dažni Gastroezofaginio refliukso liga, vėmimas, vidurių užkietėjimas,

viduriavimas, pilvo įtempimas, pilvo skausmas, dantų skausmas,

dispepsija, vidurių pūtimas, burnos džiūvimas

Nedažni Kraujingos išmatos, gastritas, tuštinimosi pokyčiai, raugėjimas, aftinis

stomatitas, dantenų skausmas

Reti Vėmimas krauju, išmatų pokyčiai, liežuvio apnašos

Odos ir poodinio audinio sutrikimai

Dažni Išbėrimas, niežėjimas

Nedažni Eritema, spuogai, per smarkus prakaitavimas, prakaitavimas naktį

Dažnis nežinomas Sunkios odos reakcijos, įskaitant Stivenso ir Džonsono sindromą bei

daugiaformę eritemą, angioneurozinė edema

Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai

Dažni Artralgija, mialgija, nugaros skausmas

Nedažni Raumenų spazmai, skeleto, raumenų ir krūtinės skausmas

Reti Sąnarių sąstingis, kostochondritas

22

Organų sistemų

klasės

Nepageidaujamos reakcijos

Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai

Nedažni Polakiurija, dažnas šlapinimasis naktį

Reti Glikozurija, poliurija

Lytinės sistemos ir krūties sutrikimai

Nedažni Menoragija

Reti Išskyros iš makšties, lytinės funkcijos sutrikimas

Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai

Dažni Krūtinės skausmas, nuovargis

Nedažni Krūtinės diskomfortas, panašus į gripą negalavimas, karščiavimas,

astenija, negalavimas

Reti Šalčio pojūtis, cistos

Tyrimai

Dažni Nenormalūs kepenų funkcijos tyrimo duomenys

Reti Nenormalūs spermos tyrimo duomenys, padidėjęs C reaktyviojo baltymo

kiekis, kalcio koncentracijos kraujyje sumažėjimas

*Dažnis įvertintas grupės stebėjimo tyrimuose, po vaistinio preparato patekimo į rinką.

Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas

Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai

leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi

pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta

nacionaline pranešimo sistema.

4.9 Perdozavimas

Klinikinių tyrimų prieš vaistinio preparato patekimą į rinką metu perdozavimo atvejų nepastebėta.

Perdozavimo atveju, prireikus reikia taikyti įprastines palaikomąsias priemones.

Vareniklinas buvo pašalinamas dializės metu ligoniams, kuriems diagnozuota galutinė inkstų ligos

stadija (žr. 5.2 skyrių), visgi dializės taikymo perdozavimo atveju patirties nėra.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

5.1 Farmakodinaminės savybės

Farmakoterapinė grupė – kiti nervų sistemą veikiantys vaistai, preparatai priklausomybei nuo nikotino

gydyti, ATC kodas – N07B A03.

Veikimo mechanizmas

Vareniklinas pasižymi dideliu afinitetu ir selektyvumu neuronų α4β2 nikotino acetilcholino

receptoriams ir yra dalinis agonistas – medžiaga, kuriai būdingas ir agonistinis veikimas, šiek tiek

silpnesnis nei nikotino, ir, kai kartu yra ir nikotino, antagonistinis veikimas.

Elektrofiziologinių tyrimų in vitro ir neurocheminių tyrimų in vivo duomenimis, vareniklinas

prisijungia prie neuronų α4β2 nikotino acetilcholino receptorių bei stimuliuoja receptorius, bet žymiai

silpniau nei nikotinas. Nikotinas konkuruoja dėl tų pačių α4β2 nAChR prisijungimo vietų, bet

vareniklino afinitetas didesnis. Taigi vareniklinas gali veiksmingai slopinti nikotino gebėjimą pilnai

sužadinti α4β2 receptorius ir mezolimbinę dopamino sistemą, rūkymo sužadinamą ir sukeliamą

nervinį mechanizmą. Vareniklinas labai selektyvus ir daug stipriau susijungia su α4β2 receptorių

potipiu (Ki = 0,15 nM), nei su kitais dažnai pasitaikančiais nikotinio receptoriais (α3β4 Ki = 84 nM,

α7 Ki = 620 nM, α1βγδ Ki = 3400 nM) ar su nenikotino receptoriais ir pernešėjais (Ki >1 μM),

išskyrus 5-HT3 receptorius (Ki = 350 nM).

23

Farmakodinaminis poveikis

CHAMPIX veiksmingumas metant rūkyti priklauso nuo vareniklino dalinio agonizmo α4β2 nikotino

receptoriams, nes prisijungus sukeliamas poveikis, kurio pakanka potraukio ir nutraukimo

simptomams palengvinti (agonistinis veikimas), ir kartu nikotino prisijungimo prie α4β2 receptorių

blokados, nes sumažėja pasitenkinimą sukeliantis ir sužadinamasis rūkymo poveikis (antagonistinis

veikimas).

Klinikinis veiksmingumas ir saugumas

CHAMPIX veiksmingumas metant rūkyti tirtas 3 klinikinių tyrimų, kuriuose dalyvavo ilgamečiai

cigarečių rūkoriai ( 10 cigarečių per parą) metu. Du tūkstančiai šeši šimtai devyniolika (2619)

pacientų vartojo po 1 mg CHAMPIX du kartus per parą (dozė buvo padidinama per pirmą gydymo

savaitę), 669 pacientai vartojo po 150 mg bupropiono du kartus per parą (dozė irgi buvo padidinama)

ir 684 pacientai vartojo placebą.

Palyginamieji klinikiniai tyrimai

Dviejų identiškų dvigubai aklu būdu atliktų klinikinių tyrimų metu buvo numatyta palyginti

CHAMPIX (1 mg du kartus per parą), pailginto atpalaidavimo bupropiono (150 mg du kartus per parą)

ir placebo veiksmingumą metant rūkyti. Šių 52 savaičių trukmės tyrimų metu pacientai buvo gydomi

12 savaičių, po to buvo 40 savaičių fazė be gydymo.

Pirminė dviejų tyrimų vertinamoji baigtis buvo patvirtinta anglies monoksido (CO) tyrimu, kai

nerūkoma 4 savaites (4W-CQR) laikotarpyje nuo 9 iki 12 savaitės. Pirminė vertinamoji baigtis rodo,

kad CHAMPIX statistikai reikšmingai pranašesnis už bupropioną ir placebą.

Po 40 savaičių be gydymo fazės, svarbiausia antrinė abiejų tyrimų vertinamoji baigtis buvo

tebesitęsiančios abstinencijos dažnis (TA) 52 savaitę. TA buvo asmenų, kurie nerūkė (neužtraukė nei

vieno cigaretės dūmo) nuo 9 iki 52 savaitės ir kuriems nustatytas > 10 ppm iškvėpimo CO rodmuo,

tarp visų asmenų. 1 ir 2 tyrimų 4W-CQR (9-12 savaitėmis) ir TA dažnis (9-52 savaitėmis) atsispindi

toliau esančioje lentelėje.

1 tyrimas (n = 1022) 2 tyrimas (n = 1023)

4W CQR TA 9-52 sav. 4W CQR TA 9-52 sav.

CHAMPIX 44,4% 22,1% 44,0% 23,0%

Bupropionas 29,5% 16,4% 30,0% 15,0%

Placebas 17,7% 8,4% 17,7% 10,3%

Šansų santykis

CHAMPIX, palyginti su placebu

3,91

p < 0,0001

3,13

p < 0,0001

3,85

p < 0,0001

2,66

p < 0,0001

Šansų santykis

CHAMPIX, palyginti su

bupropionu

1,96

p < 0,0001

1,45

p = 0,0640

1,89

p < 0,0001

1,72

p = 0,0062

Pacientai, kuriems pasireiškė potraukis, nutraukimo simptomai ar rūkymo poveikio sustiprėjimas

1 ir 2 tyrimų aktyvaus gydymo metu potraukis ir nutraukimo simptomai žymiai sumažėjo ligoniams,

kurie buvo atsitiktiniu būdu atrinkti ir vartojo CHAMPIX, palyginti su vartojusiais placebą. Be to,

CHAMPIX, palyginti su placebu, smarkiai sumažino rūkymo poveikio sustiprėjimą, dėl kurio gydymo

metu rūkantis pacientas gali niekada nemesti rūkyti. Vareniklino įtaka potraukiui, nutraukimo

simptomams ir rūkymo poveikio sustiprėjimui ilgalaikės stebėjimo be gydymo fazės metu vertinama

nebuvo.

Abstinencijos palaikomojo gydymo tyrimas

Trečiu tyrimu įvertinta papildomo 12 savaičių gydymo CHAMPIX nauda abstinencijos palaikymui.

Šiame tyrime pacientai (n = 1927) 12 savaičių atviru būdu vartojo po 1 mg CHAMPIX du kartus per

parą. Pacientai, kurie metė rūkyti 12-tą savaitę, papildomas 12 savaičių atsitiktiniu būdu buvo

suskirstyti į grupes ir vartojo arba CHAMPIX (1 mg du kartus per parą), arba placebą (bendra tyrimo

trukmė 52 savaitės).

24

Pirminė vertinamoji baigtis buvo anglies monoksido (CO) nustatymas, tebesitęsiančios abstinencijos

dažnis nuo 13 savaitės iki 24 savaitės dvigubai aklu būdu atliktos gydymo fazės metu. Svarbiausia

antrinė vertinamoji baigtis buvo tebesitęsiančios abstinencijos (TA) dažnis nuo 13 savaitės iki 52

savaitės.

Šis tyrimas parodė, kad papildomas 12 savaičių palaikomasis gydymas 1 mg CHAMPIX du kartus per

parą pranašesnis metant rūkyti už placebą. Abstinencijos palaikymo šansai 24 savaitę po papildomų 12

savaičių gydymo CHAMPIX buvo 2,47 karto didesni už placebo (p < 0,0001). Pranašumas, palyginti

su placebu, pagal TA išliko per visas 52 savaites (šansų santykis = 1,35, p = 0,0126).

Svarbiausi duomenys apibendrinti toliau esančioje lentelėje.

CHAMPIX

n=602

Placebas

n=604

Skirtumas

(PI 95%)

Šansų santykis

(PI 95%)

TA 13-24 sav. 70,6% 49,8% 20,8%

(15,4%, 26,2%)

2,47

(1,95%, 3,15%)

TA 13 52 sav. 44,0% 37,1% 6,9%

(1,4%, 12,5%)

1,35

(1,07%, 1,70%)

Remiantis ribota šiuo metu turima vaistinio preparato vartojimo klinikine patirtimi, CHAMPIX

veiksmingumo juodaodžiams žmonėms nustatyti negalima.

Lanksti rūkymo metimo data nuo pirmos iki penktos savaitės

Buvo įvertintas vareniklino veiksmingumas ir saugumas rūkantiems asmenims, kurie galėjo lanksčiai

nuspręsti, kada mesti rūkyti nuo pirmos iki penktos gydymo savaitės. Šio 24 savaičių tyrimo

duomenimis, pacientai buvo gydyti 12 savaičių, o po to 12 savaičių stebėti fazės be gydymo metu.

4 savaičių (9-12 savaičių) TAD vareniklino ir placebo grupėje buvo atitinkamai 53,9 % ir 19,4 %

(skirtumas = 34,5 %, 95 % PI: 27,0 %-42,0 %), 9-24 savaitę TA buvo 35,2 % (vareniklino grupėje),

palygini su 12,7 % (placebo grupėje) (skirtumas = 22,5 %, 95 % PI: 15,8 %-29,1 %). Pacientams,

kurie nenori arba negali mesti rūkyti per 1-2 savaites, galima patarti pradėti gydymą ir savarankiškai

pasirinkti rūkymo metimo datą per 5 savaičių laikotarpį.

Tyrimas su pakartotinai CHAMPIX gydomais pacientais:

CHAMPIX nauda buvo nustatoma atliekant dvigubai aklą, placebu kontroliuojamą tyrimą su

494 pacientais, kurie anksčiau bandė mesti rūkyti vartodami CHAMPIX ir kuriems arba nepavyko,

arba jie vėl pradėjo rūkyti pasibaigus gydymo laikotarpiui. Pacientai, kuriems anksčiau gydantis

pasireiškė susirūpinimą keliančių nepageidaujamų reakcijų, į tyrimą neįtraukti. Pacientai santykiu 1:1

buvo atsitiktinai atrinkti 12 gydymo savaičių du kartus per parą vartoti 1 mg CHAMPIX (N = 249)

arba placebą (N = 245) ir pasibaigus gydymo laikotarpiui buvo stebimi dar iki 40 savaičių. Į šį tyrimą

įtraukti pacientai anksčiau buvo vartoję CHAMPIX siekdami mesti rūkyti (mažiausia visa gydymo

trukmė – dvi savaitės) mažiausiai prieš tris mėnesius iki pradėjo dalyvauti tyrime ir rūkė bent keturias

savaites.

CHAMPIX gydytiems pacientams nustatytas pranašesnis CO tyrimu patvirtintos abstinencijos dažnis

tiek 9–12 savaitėmis (45,0 %), palyginti su placebu gydytais pacientais (11,8 %) (šansų santykis 7,08;

95 % PI 4,34, 11,55; p < 0,0001), tiek 9–52 savaitėmis (20,1 %), palyginti su placebu gydytais

pacientais (3,3 %) (šansų santykis 9,00; 95 % PI 3,97, 20,41; p < 0,0001).

Pagrindiniai rezultatai nurodyti lentelėje.

CHAMPIX

n = 249

Placebas

n = 245

Šansų santykis (PI 95 %),

p vertė

TA 9–12 sav. 45,0 % 11,8 % 7,08 (4,34, 11,55)

p < 0,0001

TA 9–52 sav. 20,1 % 3,3 % 9,00 (3,97, 20,41)

p < 0,0001

25

Asmenys, sergantys širdies ir kraujagyslių sistemos liga

CHAMPIX buvo įvertintas atlikus atsitiktinių imčių dvigubai aklus placebu kontroliuojamuosius

tyrimus su tiriamaisiais, kuriems anksčiau kaip prieš 2 mėnesius buvo diagnozuota stabili

kardiovaskulinė liga (kitokia nei arba esanti kartu su hipertenzija). Tiriamieji atsitiktiniu būdu buvo

suskirstyti į grupes ir 12 savaičių vartojo CHAMPIX 1 mg dozę du kartus per parą (n = 353) arba

placebą (n = 350), o vėliau buvo stebėti 40 savaičių po gydymo. Keturių savaičių TAD vareniklino ir

placebo grupėje buvo atitinkamai 47,3 % ir 14,3 %, o TA 9-52 savaitėmis buvo 19,8 % (vareniklino

grupėje), palygini su 7,4 % (placebo grupėje).

Komitetas aklu būdu išnagrinėjo mirčių ir sunkius kardiovaskulinius reiškinius. Gydymo metu (arba

per 30 dienų laikotarpį po gydymo) kurioje nors gydymo grupėje ≥ 1 % dažnumu pasireiškė išvardyti

išnagrinėti reiškiniai: nemirtinas miokardo infarktas (atitinkamai 1,1 %, palyginti su 0,3 % vartojant

CHAMPIX ir placebą) ir gydymas ligoninėje dėl krūtinės anginos (0,6 %, palyginti su 1,1 %). Buvo

išnagrinėti reiškiniai per 52 savaičių stebėjimo be gydymo laikotarpį, įskaitant būtinybę atlikti

vainikinių kraujagyslių revaskuliarizacijos procedūrą (2,0 %, palyginti su 0,6 %), gydymą ligoninėje

dėl krūtinės anginos (1,7 %, palyginti su 1,1 %) ir pirmą kartą diagnozuota periferinių kraujagyslių

liga (PKL) arba priėmimas PKL procedūrai (1,4 %, palyginti su 0,6 %). Kai kuriems pacientams

prireikė atlikti vainikinių kraujagyslių revaskuliarizacijos procedūrą taikant nemirtino miokardo

infarkto ir anginos gydymą ligoninėje. Kardiovaskulinė mirtis ištiko 0,3 % pacientų CHAMPIX

grupėje ir 0,6 % pacientų placebo grupėje per 52 savaičių gydymo kursą tyrimo metu.

Buvo atlikta 15 klinikinių tyrimų, kurių metu buvo gydyta ≥ 12 savaičių ir dalyvavo 7 002 pacientai

(4 190 vartojo CHAMPIX, 2 812 – placebą), duomenų metaanalizė, siekiant sistemingai įvertinti

CHAMPIX kardiovaskulinį saugumą. Metaanalizė apėmė anksčiau aprašyto tyrimo, kuriame dalyvavo

pacientai, sergantys stabilia kardiovaskuline liga, duomenis.

Į pagrindinę kardiovaskulinio saugumo analizę buvo įtraukti jungtinės vertinamosios baigties didžiųjų

nepageidaujamų kardiovaskulinių reiškinių (DNKV), apibūdinamų kardiovaskuline mirtimi, nemirtinu

MI ir nemirtinu insultu, atsiradimas ir laikas. Šiuos į vertinamąją baigtį įtrauktus reiškinius koduotu

būdu nagrinėjo nepriklausomas komitetas. Apskritai gydant tyrimo metu pasireiškė nedaug DNKV,

įtrauktų į metaanalizę (7 atvejų vartojant CHAMPIX [0,17 %]; 2 atvejai vartojant placebą [0,07 %]).

Be to, nedidelis skaičius DNKV pasireiškė iki 30 parų po gydymo (13 atvejų vartojant CHAMPIX

[0,31 %]; 6 atvejai vartojant placebą [0,21 %]).

Metaanalizė parodė, kad dėl CHAMPIX ekspozicijos DNKV santykinė rizika pacientams gydymo

metu buvo 2,83 (95 % pasikliautinasis intervalas nuo 0,76 iki 10,55, p = 0,12), o pacientams iki 30

parų po gydymo – 1,95 (95 % pasikliautinasis intervalas nuo 0,79 iki 4,82, p = 0,15). Tai atitiko

apskaičiuotąjį padidėjimą 6,5 DNKV reiškiniais ir 6,3 DNKV reiškiniais per 1 000 paciento metų,

atsižvelgiant į ekspoziciją. DNKV santykinė rizika buvo didesnė pacientams, kurie rūkė ir turėjo

papildomų kardiovaskulinės rizikos veiksnių, palyginti su tais pacientais, kurie rūkė, bet neturėjo kitų

kardiovaskulinės rizikos veiksnių. Remiantis metaanalizės duomenimis, mirtingumas dėl visų

priežasčių (6 atvejai vartojant CHAMPIX [0,14 %]; 7 atvejai vartojant placebą [0,25 %]) ir

kardiovaskulinis mirtingumas (2 atvejai vartojant CHAMPIX [0,05 %]; 2 atvejai vartojant placebą

[0,07 %]) CHAMPIX grupėse, palyginti su placebo grupėmis, buvo panašūs.

Asmenys, sergantys lengva ar vidutinio sunkumo lėtine obstrukcine plaučių liga (LOPL)

Dvigubai aklu būdu atlikti atsitiktinių imčių placebu kontroliuojamieji klinikiniai tyrimai parodė, kad

CHAMPIX (1 mg du kartus per parą) veiksminga ir saugu vartoti metantiems rūkyti asmenims,

sergantiems lengva ar vidutinio sunkumo LOPL. Šių 52 savaites trukusių tyrimų metu pacientai buvo

gydyti 12 savaičių ir po to 40 savaičių stebėti stebėjimo fazės be gydymo metu. Pirminė vertinamoji

tyrimo baigtis buvo anglies monoksido (CO) nustatymas, 4 savaites tebesitęsiančios abstinencijos

dažnis (4 S TAD) nuo 9 savaitės iki 12 savaitės, o svarbiausia antrinė vertinamoji baigtis buvo

tebesitęsianti abstinencija (TA) nuo 9 savaitės iki 52 savaitės. Vareniklino saugumo savybės buvo

panašios į nustatytas kitų tyrimų su bendrąja populiacija metu. 4 S TAD (nuo 9 savaitės iki

12 savaitės) ir TA dažnis (nuo 9 savaitės iki 52 savaitės) parodyti toliau esančioje lentelėje.

26

4 S TAD TA 9-52 sav.

CHAMPIX (n = 248) 42,3 % 18,5 %

Placebas (n = 251) 8,8 % 5,6 %

Šansų santykis

(CHAMPIX, palyginti su

placebu)

8,40

p < 0,0001

4,04

p < 0,0001

Tyrimas su tiriamaisiais, anksčiau sirgusiais didžiosios depresijos sutrikimu

Vareniklino efektyvumas buvo patvirtintas atsitiktinių imčių, placebu kontroliuojamo tyrimo metu,

kuriame dalyvavo 525 tiriamieji, sirgusieji didžiąja depresija per pastaruosius 2 metus arba šiuo metu

besigydantys. Nutraukimo dažnis šioje populiacijoje buvo panašus su tuo apie kuriuos buvo pranešta

bendroje populiacijoje. Besitęsiantis abstinensijos dažnis tarp 9-12 savaitės buvo 35.9% tiriamiesiems

vartojusiems varenikliną ir 15,6% placebo grupėje (OR 3.35 (95% CI 2.16-5.21) ir tarp 9-52 savaitės

buvo 20,3% ir 10,4% atitinkamai (OR 2.36 (95% CI 1.40-3.98). Dažniausiai pasitaikantys

nepageidaujami reiškiniai (≥ 10 %) tiriamiesiems, vartojusiems varenikliną, buvo pykinimas (27,0 %,

palyginus su 10,4 % vartojusių placebą), galvos skausmas (16,8 % palyginus su 11,2 %), nenormalūs

sapnai (11,3 % palyginus su 8,2 %), nemiga (10,9 %, palyginus su 4,8 %) ir dirglumas (10,9 %

palyginus su 8,2 %). Psichiatrijos skalės neparodė jokių skirtumų tarp vareniklino ir placebo grupių ir

jokio bendro depresijos ar psichikos simptomų pablogėjimo tyrimo metu abiejose gydymo grupėse.

Tyrimas su tiriamaisiais, kuriems diagnozuota stabili šizofrenija arba šizoafektinis sutrikimas

Vareniklino saugumas ir toleravimas buvo įvertinti dvigubai aklame tyrime, kuriame dalyvavo

128 rūkaliai, kuriems diagnozuota stabili šizofrenija arba šizoafektinis sutrikimas, vartojantys vaistinių

preparatų psichozei gydyti; pacientai, kurie buvo atsitiktiniu būdu suskirstyti į grupes santykiu 2:1 ir

12 savaičių vartojo varenikliną (po 1 mg du kartus per parą) arba placebą, o vėliau 12 savaičių buvo

stebėti nevartojantys vaistinio preparato.

Dažniausi nepageidaujami reiškiniai tiriamiesiems, vartojantiems varenikliną, buvo pykinimas

(23,8 %, palyginti su 14,0 % vartojant placebą), galvos skausmas (10,7 %, palyginti su 18,6 %

vartojant placebą) ir vėmimas (10,7 %, palyginti su 9,3 % vartojant placebą). Įvertinus neuropsichinius

nepageidaujamus reiškinius, apie kuriuos buvo pranešta, nemiga buvo vienintelis reiškinys, bet kurioje

gydymo grupėje pasireiškęs ≥ 5 % tiriamųjų ir didesniu dažnumu vareniklino nei placebo grupėje (9,5

%, palyginti su 4,7 %).

Apskritai, įvertinus pagal psichiatrijos skales, nei vienoje gydymo grupėje nebuvo šizofrenijos

pablogėjimo ir nebuvo ekstrapiramidinių simptomų pokyčių.

Vareniklino grupėje, palyginti su placebo grupe, didesnė dalis tiriamųjų pranešė apie savižudiškas

mintis arba elgesį prieš pradedant tyrimą (gyvenimo anamnezėje) ir baigus aktyvaus gydymo

laikotarpį (po 33-85 parų po paskutiniosios vaistinio preparato dozės pavartojimo). Su savižudybe

siejamo elgesio dažnis aktyvaus gydymo laikotarpio metu vareniklinu gydytų ir placebą vartojusių

tiriamųjų grupėse buvo panašus (atitinkamai 11 %, palyginti su 9,3 %). Tiriamųjų, kuriems pasireiškė

su savižudybe siejami reiškiniai, procentinė dalis aktyvaus gydymo laikotarpio metu, palyginti su

laikotarpiu po gydymo, vareniklino grupėje nepakito. Placebo grupėje ši procentinė dalis buvo

mažesnė laikotarpiu po gydymo. Nors įvykdytų savižudybių nebuvo, nustatytas vienas bandymas

žudytis vareniklino vartojusiam pacientui, kurio gyvenimo anamnezėje buvo keletas tokių bandymų.

Ribotų šio vienintelio rūkymo nutraukimo tyrimo duomenų nepakanka, kad būtų galima padaryti

galutines išvadas apie vaistinio preparato saugumą pacientams, kuriems yra diagnozuota šizofrenija

arba šizoafektinis sutrikimas.

5.2 Farmakokinetinės savybės

Absorbcija

Didžiausia vareniklino koncentracija plazmoje įprastai susidaro per 3-4 valandas po vaistinio

preparato išgėrimo. Sveikų savanorių, gėrusių kartotines dozes, organizme pusiausvyros apykaita

27

nusistovėjo per 4 dienas. Absorbuojamas beveik visas išgertas preparatas, jo sisteminis prieinamumas

didelis. Maistas ir vartojimo laikas įtakos išgerto vareniklino biologiniams prieinamumui įtakos

nedaro.

Pasiskirstymas

Vareniklinas pasiskirsto audiniuose įskaitant smegenų. Menamas pasiskirstymo tūris nusistovėjus

pusiausvyros apykaitai - vidutiniškai 415 litrų (%CV = 50). Maža dalis vareniklino prisijungia prie

plazmos baltymų (< 20%), nepriklausomai nuo amžiaus ir inkstų funkcijos. Vareniklinas prasiskverbia

pro graužikų placentą ir patenka į pieną.

Biotransformacija

Tik labai maža dalis vareniklino metabolizuojama pirmojo prasiskverbimo pro kepenis metu, 92%

nepakitusio preparato išsiskiria su šlapimu, o metabolitų pavidalu – mažiau nei 10%. Šlapime būna

nesvarbių metabolitų, įskaitant vareniklino N karbamoilgliukuronidą ir hidroksivarenikliną.

Kraujotakoje būna 91% su vaistiniu preparatu susijusių medžiagų. Kraujotakoje būna nesvarbių

metabolitų, įskaitant vareniklino N karbamoilgliukuronidą ir N gliukozilvarenikliną.

Tyrimai in vitro rodo, kad vareniklinas neslopina citochromo P450 izofermentų (IC50 > 6400 ng/ml).

Tirtas šių P450 izofermentų slopinimas: 1A2, 2A6, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 ir 3A4/5. Be to,

tyrimai su žmogaus kepenų ląstelėmis in vitro rodo, kad vareniklinas nesužadina citochromo P450

1A2 ir 3A4 izofermentų. Todėl nesitikima, kad vareniklinas keistų medžiagų, kurių didelę dalį

metabolizuoja citochromo P450 izofermentai, farmakokinetiką.

Eliminacija

Vareniklino pusinės eliminacijos laikas - maždaug 24 valandos. Vareniklinas eliminuojamas pro

inkstus daugiausia glomerulų filtracijos, aktyvios sekrecija pro kanalėlius, organinių katijonų pernašos

(OKT2) būdu (žr. 4.5 skyrių).

Tiesinis / netiesinis pobūdis

Vienkartinių (0,1-3 mg) ar kartotinių (1-3 mg per parą) vareniklino dozių kinetika yra linijinė.

Farmakokinetika specialių grupių pacientų organizme

Specialių ir populiacijos farmakokinetikos tyrimų duomenimis, kliniškai reikšmingų vareniklino

farmakokinetikos skirtumų, priklausomai nuo amžiaus, rasės, lyties, rūkymo patirties ar kartu

vartojamų vaistinių preparatų, nenustatyta.

Pacientai, kurių kepenų funkcija sutrikusi. Kepenyse metabolizuojama tik maža vaistinio preparato

dalis, taigi kepenų funkcijos sutrikimas vareniklino farmakokinetikos veikti neturėtų (žr. 4.2 skyrių).

Pacientai, kurių inkstų funkcija sutrikusi. Asmenų, kuriems yra lengvas inkstų funkcijos sutrikimas,

organizme vareniklino farmakokinetika nepakito (kreatinino klirensas > 50 ml/min. ir  80 ml/min.).

Ligonių, kuriems diagnozuotas vidutinio sunkumo inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas

 30 ml/min. ir  50 ml/min.), organizme vareniklino ekspozicija padidėjo 1,5 karto, palyginti su

asmenų, kurių inkstų funkcija normali (kreatinino klirensas > 80 ml/min.). Ligonių, kuriems

diagnozuotas sunkus inkstų funkcijos sutrikimas (kreatinino klirensas < 30 ml/min.), organizme

vareniklino ekspozicija padidėjo 2,1 karto. Vareniklinas efektyviai pasišalino dializės metu iš ligonių,

kuriems diagnozuota galutinės stadijos inkstų liga (GSIL), organizmo (žr. 4.2 skyrių).

Senyvi žmonės. Vareniklino farmakokinetika senyvų asmenų (65-75 metų), kurių inkstų funkcija

normali, organizme buvo panaši į jaunų suaugusiųjų (žr. 4.2 skyrių). Apie senyvus ligonius, kurių

inkstų funkcija sutrikusi, žr. 4.2 skyrių.

Vaikų populiacija. Buvo tirtos vienkartinės ir kartotinių vareniklino dozių farmakokinetinės savybės

12-17 metų vaikų ir paauglių (imtinai) organizme, kurios buvo maždaug proporcingos dozei, vartojant

tiriamąsias paros dozes nuo 0,5 mg iki 2 mg ribose. Pusiausvyros apykaitos vareniklino sisteminė

ekspozicija paauglių, kurių kūno masė buvo > 55 kg, organizme, įvertinta pagal AUC(0-24), buvo panaši

į tokią pat dozę vartojančių suaugusiųjų populiacijos. Vartojant 0,5 mg dozę du kartus per parą,

28

vidutinė pusiausvyros apykaitos vareniklino paros ekspozicija paauglių, kurių kūno masė buvo

≤ 55 kg, organizme buvo didesnė (maždaug 40 %), palyginti su nustatyta suaugusiųjų populiacijoje.

Veiksmingumas ir saugumas jaunesnių kaip 18 metų vaikų ir paauglių populiacijoje neištirti, todėl

dozavimo rekomendacijų pateikti negalima (žr. 4.2 skyrių).

5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys

Įvertinus įprastinių ikiklinikinių farmakologinio saugumo tyrimų duomenis, buvo nustatyta, kad

kartotinės vaistinio preparato dozės žmogui neturi specifinio toksinio, genotoksinio poveikio ir

toksinio poveikio vaisingumui bei vaisiaus raidai. Žiurkių patinams, 2 metus gavusiems vareniklino

dozes, nustatytas su doze susijęs hibernomos (rudos spalvos riebalinis auglys) padažnėjimas.

Sumažėjo žiurkių, vaikinimosi laikotarpiu gavusių vareniklino, jauniklių vislumas ir sustiprėjo atsakas

klausos dirgiklius (žr. 4.6 skyrių). Toks poveikis pasireiškė tik tokiu atveju, kai ekspozicija gyvūnų

organizme buvo daug didesnė už maksimalią žmogaus organizme, taigi klinikai tokio poveikio

reikšmė yra maža. Ikiklinikiniai tyrimai parodė, kad vareniklinas sužadina, nors silpniau nei nikotinas.

Klinikinių tyrimų su žmonėmis duomenimis, piktnaudžiavimo vareniklinu tikimybė maža.

6. FARMACINĖ INFORMACIJA

6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas

Tabletės branduolys

Mikrokristalinė celiuliozė

Kalcio-vandenilio fosfatas, bevandenis

Kroskarmeliozės natrio druska

Koloidinis silicio dioksidas, bevandenis

Magnio stearatas

Tabletės plėvelė

Hipromeliozė

Titano dioksidas (E 171)

Makrogoliai

Indigokarmino aliuminio kraplakas (E 132)

Triacetinas

6.2 Nesuderinamumas

Duomenys nebūtini.

6.3 Tinkamumo laikas

Buteliukai: 2 metai.

Lizdinės plokštelės: 3 metai.

6.4 Specialios laikymo sąlygos

Lizdinės plokštelės: laikyti žemesnėje kaip 30 C temperatūroje.

DTPE talpyklės: šiam vaistiniam preparatui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys

Palaikomojo gydymo pakuotė

28 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PCTFE/PVC lizdinės plokštelės, padegtos aliuminio folija, antrinėje

karštu būdu hermetiškai uždarytoje kortelės pakuotėje.

29

56 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PCTFE/PVC lizdinės plokštelės, padegtos aliuminio folija, antrinėje

karštu būdu hermetiškai uždarytoje kortelės pakuotėje.

28 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PCTFE/PVC lizdinės plokštelės, padegtos aliuminio folija, kartono

dėžutėje.

56 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PCTFE/PVC lizdinės plokštelės, padegtos aliuminio folija, kartono

dėžutėje.

112 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PCTFE/PVC lizdinės plokštelės, padegtos aliuminio folija, kartono

dėžutėje.

140 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PCTFE/PVC lizdinės plokštelės, padegtos aliuminio folija, kartono

dėžutėje.

28 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PVC folijos lizdinės plokštelės, padengtos aliuminio folija, antrinėje

karštu būdu hermetiškai uždarytoje kortelės pakuotėje.

56 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PVC folijos lizdinės plokštelės, padengtos aliuminio folija, antrinėje

karštu būdu hermetiškai uždarytoje kortelės pakuotėje.

28 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PVC folijos lizdinės plokštelės, padengtos aliuminio folija, kartono

dėžutėje.

56 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PVC folijos lizdinės plokštelės, padengtos aliuminio folija, kartono

dėžutėje.

112 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PVC folijos lizdinės plokštelės, padengtos aliuminio folija, kartono

dėžutėje.

140 x 1 mg plėvele dengtų tablečių PVC folijos lizdinės plokštelės, padengtos aliuminio folija, kartono

dėžutėje.

56 x 1 mg plėvele dengtų tablečių didelio tankio melsvai baltos polietileno (DTPE) talpyklės su

polipropileno vaikų neatidaromu uždoriu ir aliuminio folijos/polietileno apsaugine plėvele.

Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės.

6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti

Specialių reikalavimų nėra.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Pfizer Limited

Ramsgate Road

Sandwich

Kent

CT13 9NJ

Jungtinė Karalystė

30

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

EU/1/06/360/002

EU/1/06/360/004

EU/1/06/360/005

EU/1/06/360/009

EU/1/06/360/010

EU/1/06/360/011

EU/1/06/360/013

EU/1/06/360/015

EU/1/06/360/016

EU/1/06/360/020

EU/1/06/360/021

EU/1/06/360/022

EU/1/06/360/024

9. RINKODAROS TEISĖS SUTEIKIMO / ATNAUJINIMO DATA

Rinkodaros teisė pirmą kartą suteikta 2006 m. rugsėjo mėn. 26 d.

Rinkodaros teisė paskutinį kartą atnaujinta 2011 m. birželio mėn. 07 d.

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje

http://www.ema.europa.eu.

Probleminės sritys
Jau prisiregistravę?
Sukurti paskyrą Pamiršote slaptažodį ?