Pirkimo taisyklės

Pirkimo - pardavimo taisyklės internetinėje vaistinėje www.evaistine.camelia.lt taisyklės


1. Bendrosios nuostatos


1.1. Šios pirkimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Pirkėjo ir Pardavėjo tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant prekes internetinėje vaistinėje www.evaistine.camelia.lt (toliau – Internetinė vaistinė).
1.2. Pardavėju šiose Taisyklėse yra UAB „Nemuno vaistinė“, juridinio asmens kodas 134778482, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 104D (toliau – Pardavėjas).

1.3. Pirkėju šiose Taisyklėse yra bet kuris fizinis ir juridinis asmuo, perkantis vaistinėje ar besinaudojantis kitomis internetinės vaistinės paslaugomis.

1.4. Internetinė parduotuvė yra mažmeninės prekybos parduotuvė, orientuota į vartotojus, perkančius prekes arba paslaugas (toliau – Prekes) asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti. Internetinėje parduotuvėje juridiniai asmenys gali užsisakyti prekių tik turėdami galutinio vartojimo tikslą, bet ne daugiau nei 20vnt. vienos konkrečios prekės per mėnesį. Internetinėje parduotuvėje užsisakyti vaistinių preparatų negali juridiniai asmenys, turintys vaistinių preparatų didmeninio platinimo licenciją, vaistinės licenciją arba gydymo įstaigos licenciją.

1.5. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas besąlygiškai patvirtina, jog jis turi teisę pirkti Internetinėje vaistinėje.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi, ir yra abiems šalims privalomas teisinis dokumentas.

1.7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant Internetinėje vaistinėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.

1.8. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.


2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymo momentas


2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Internetinėje vaistinėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, apmokėjimo, pristatymo sąlygomis bei kita pateikiama informacija paspaudžia mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.

2.2. Informacija apie apmokėjimo būdus, pristatymo sąlygas bei įkainius yra skelbiama ir Pirkėjas privalo susipažinti Internetinėje vaistinėje, skiltyje „Apmokėjimas ir pristatymas“.

2.4. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo.


3. Pirkėjo teisės
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Internetinėje vaistinėje, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo - pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 dienų nuo užsakytos prekės pristatymo dienos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
3.3. Tais atvejais, kai pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms, Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties ir grąžinti įsigytas prekes Pardavėjui. Taip pat, Pirkėjas neturi teisės grąžinti prekių, kitais Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nurodytais atvejais.
3.4. Pirkėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.


4. Pirkėjo pareigos

4.1. Pirkėjas privalo priimti užsakytas prekes ir sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą.

4.2. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti Internetinėje vaistinėje. Skiltyje „,Mano aplinka“. Pirkėjas įsipareigoja prisijungimo prie Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros duomenis (slaptažodį) saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims. Pirkėjas yra atsakingas už jam suteiktų prisijungimo duomenų išsaugojimą, taip pat už bet kuriuos veiksmus (duomenų perdavimą, pateiktus prekių užsakymus, vartotojo komentarus ar kt.)

4.3. Užsakymo „Į namus“ atveju kai nėra perkami nereceptiniai vaistiniai preparatai Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas prekes: mokėjimu per elektroninį banką, banko kortele kurjeriui pristatant preke.

4.4. Nereceptinių vaistinių preparatų pirkimo atveju, užsakymų „į namus“ Pirkėjo pasirinktos prekės rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti sutartį tik tada, kai Pirkėjui nuotolinio ryšio priemonėmis suteikiama farmacinė paslauga, Pardavėjas užfiksuoja farmacinės paslaugos Pirkėjui suteikimą. Nereceptinių vaistinių preparatų pirkimo atveju, užsakymų „į namus“ atveju. Siekiant įgyvendinti vaistinių veiklai taikomų teisės aktų reikalavimus, farmacinės paslaugos teikimo nuotolinio ryšio priemonėmis pokalbis bus įrašytas. Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas prekes: banko kortele kurjeriui pristatant prekes.

4.5. Užsakymo „Į paštomatą“ atveju Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas prekes: banko kortele paštomate.

4.6. Užsakymo „Į pašto skyrių“ atveju Pirkėjas gali pasirinkti apmokėjimo būdą už pasirinktas prekes: grynais pinigais pašto skyriuje arba kitais būdais kuriais naudotis suteikia galimybę užsakyme nurodytas pašto skyrius.

4.7. Pasirinkus pristatymo būdą „Į paštomatą“ arba „Į pašto skyrių“ pirkimo-pardavimo sutartis nebus sudaroma jei prekių krepšelyje bus nors vienas nereceptinis vaistinis preparatas. Norėdamas užsakyti prekes Pirkėjas turės pašalinti nereceptinius vaistinius preparatus iš prekių krepšelio.

4.8. Pirkėjas privalo laikytis kitų šiose Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės


5.1. Pardavėjas turi teisę be įspėjimo apriboti Pirkėjo naudojimąsi Internetinės vaistinės paslaugomis arba panaikinti Pirkėjo registraciją, jeigu Pirkėjas Internetine vaistine naudojasi pažeisdamas šias Taisykles, bando pakenkti Internetinės vaistinės darbo stabilumui ir saugumui.

5.2. Atsižvelgiant į Pirkimo taisyklių 1.4 punktą ir siekiant pirmiausia patenkinti mažmeninės prekybos vartotojų poreikius, UAB Nemuno vaistinė pasilieka teisę riboti didmeninio pirkimo požymių turinčius pirkimus, t. y. UAB Nemuno vaistinė turi teisę atsisakyti priimti ir (ar) vykdyti Pirkėjo užsakymą (-us), kai Pirkėjas užsako mažmeninėje prekyboje neįprastai didelius prekių kiekius (neatsižvelgiant į tai, ar prekės užsakomos vienu užsakymu, ar keletu per sąlyginai trumpą laiką pateikiamų užsakymų) ir (ar) kai Pirkėjo užsakymas (-ai) turi kitų didmeninio pirkimo požymių, t.y. daugiau nei 20vnt. vienos konkrečios prekės per mėnesį.

5.3. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti Internetinės vaistinės veiklą be atskiro įspėjimo.

5.4. Pardavėjas turi kitas šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.


6. Pardavėjo pareigos


6.1. Sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Internetinės vaistinės teikiamomis paslaugomis.
6.2. Prieš sudarydamas sutartį, Pardavėjas privalo aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis.
6.3. Organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą Pirkėjo nurodytu adresu arba į vieną iš Pirkėjo nurodytų vaistinių, kurių sąrašas yra pateikiamas Internetinėje vaistinėje, skiltyje „Vaistinės“.
6.4. Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepateikimą.

7. Prekių kaina


7.1. Prekių kainos Internetinėje vaistinėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis Internetinėje vaistinėje užsakymo pateikimo momentu. Prekių kainos užsakymo pateikimo momentu yra galutinės ir prekių atsiėmimo/gavimo momentu papildomos nuolaidos ir/ar nuolaidos su „Camelia“ mažų kainų kortele Pirkėjui nėra taikomos.


8. Prekių užsakymas ir pristatymas


8.1. Prekių pristatymas Pirkėjui:
8.1.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
8.1.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
8.1.3. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas.
8.2. Prekių atsiėmimas Pardavėjo nurodytose vaistinėse:
8.2.1. Pirkėjas gali atsiimti prekes Pardavėjo filialuose, kurių sąrašas yra pateikiamas Internetinės vaistinės skiltyje „Vaistinės“.
8.2.2. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų. Šis terminas pradedamas skaičiuoti nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
8.2.3. Prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu.
8.3. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu per 1 - 4 darbo dienas, į vaistinę per 1-2 darbo dienas nuo gauto apmokėjimo už prekes bei prekių transportavimą. Prekių pristatymas vykdomas visoje Lietuvoje.
8.4. Tiksli pristatymo kaina priklauso nuo užsakomų prekių svorio, tūrio, matmenų ir pristatymo vietos, todėl galutinė užsakymo kaina Pirkėjui pateikiama tik suformavus užsakymą.
8.5. Kai Prekės pristatomos „Į namus“ Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
8.6. Pastebėjęs siuntos pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas siuntos privalo nepriimti ir tai pažymėti siuntos važtaraštyje. Pirkėjui priėmus siuntą ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota siunta yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka sutarties sąlygas.
8.7. Prekes, pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsiant, tačiau ne vėliau, kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją. Pirkėjas, laiku neinformavęs Pardavėjo apie nepristatytas prekes, praranda teisę reikšti Pardavėjui reikalavimus dėl prekių nepristatymo laiku.
8.8. Jei prekės kaina viršija 870 EUR, prekė perduodama priimančiam asmeniui pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prekes priims ne Pirkėjas, Pirkėjas privalo nurodyti prekes priimsiančio asmens duomenis, pildydamas užsakymo pristatymo informaciją.
8.9. Jei Pirkėjas užsisako prekes, kurios pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus yra priskiriamos vaistams, taip pat užsisako prekes, kurias yra numatęs įsigyti su kompensuojamųjų vaistų ir medicininių prekių pasu, jų atsiėmimas ir atsiskaitymas už juos galimas tik UAB „Nemuno vaistinė“ filialuose.
8.10. Pirkėjas žino ir supranta, kad Internetinėje vaistinėje pateiktos prekių kainos gali nesutapti su įprastose vaistinėse esančiomis kainomis.
8.11. Pirkėjas atsiimdamas prekes vaistinėje privalo pateikti el. paštu gautame užsakymo patvirtinime nurodytą užsakymo numerį.


9. Atsisakymas nuo sutarties ir prekių grąžinimas


9.1. Lietuvos Respublikos teisės aktai nustato pirkėjo teisę atsisakyti ryšio priemonėmis, tame tarpe ir internetu, sudarytos pirkimo - pardavimo arba prekių teikimo sutarties, nenurodant jokios priežasties..
9.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties per 14 dienų nuo tos dienos kai jis ar jo prekių užsakyme nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę. Pirkėjas nedelsdamas ir ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo Pardavėjui dienos, privalo išsiųsti prekes Pardavėjui arba kitam jo įgaliotam asmeniui. Terminas nepažeistas, jeigu Pirkėjas prekes išsiuntė prieš pasibaigiant 14 dienų terminui.
9.3. Pirkėjas norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties turi Pardavėjui - UAB „Nemuno vaistinė“, juridinio asmens kodas 134778482, buveinės adresas: Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 104 D, pranešti apie savo sprendimą atisakyti pirkimo – pardavimo sutarties pateikdamas ne nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku). Pirkėjas gali pasinaudoti pavyzdine sutarties atsisakymo formą, kuri yra patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 1R-154 „Dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“ (formą galima rasti: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9 ).
9.4. Prekes Pirkėjas privalo grąžinti originalioje ir nepažeistoje pakuotėje (su instrukcija ir garantiniu talonu, jei buvo pateikta kartu su preke). Už daikto sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu daiktas nėra tinkamai sukomplektuotas ir supakuotas, Pardavėjas turi teisę nepriimti grąžinamo daikto. Grąžinant prekes Pirkėjas privalo pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis, taip pat būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.
9.5. Prekės negali būti grąžinamos jeigu jos buvo naudojamos ir/arba buvo sugadintos ir/arba prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
9.6. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties šiais atvejais:
9.6.1 jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms;
9.6.2. jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
9.6.3. jeigu pirkimo – pardavimo sutartis buvo sudaryta dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių.
9.7. Pardavėjas sumokėtas sumas už grąžintas prekes Klientui grąžina ne vėliau kaip per 14 dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos arba nuo Kliento įrodymo pateikimo Pardavėjui, kad prekė yra išsiųsta, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirmiau.
9.8. Pardavėjas pinigus grąžina naudodamas tokį patį mokėjimo būdą, kokį Pirkėjas naudojo atlikdamas pradinę mokėjimo operaciją, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka su kitu būdu. Bet kuriuo atveju Pirkėjas neturi mokėti jokių su tokiu grąžinimu susijusių mokesčių.
9.9. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjui suteikiama galimybė per 14 dienų pakeisti jam pristatytas prekes kitomis analogiškomis prekėmis arba jas grąžinti.
9.10. Prekių grąžinimui, kai jos neatitinka kokybės reikalavimų, taip pat taikomos šių Taisyklių 9.4-9.5 punktai.
9.11. Pirkėjas turi teisę dėl prekės grąžinimo kreiptis ir į artimiausią Pardavėjo filialą, kurių sąrašas pateikiamas Internetinėje vaistinėje, skiltyje „Vaistinės“.

10. Atsakomybė


10.1. Pirkėjas atsako už Internetinės vaistinės registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų asmens duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2. Pirkėjas sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad registracijos Internetinėje vaistinėje metu pateikti asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais arba jos įgaliotų duomenų tvarkytojų bei partnerių. Pirkėjas, nepageidaujantis, kad jo duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, turi informuoti apie tai Pardavėją, išsiųsdamas pranešimą elektroniniu paštu naujienlaiskis@camelia.lt.
10.3. Pirkėjo sutikimas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, reiškia, kad jis sutinka, jog Pardavėjas, ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai šių duomenų pagrindu suformuluotų ir siųstų Pirkėjui specialius pasiūlymus, reklaminę ir kitą informaciją, susijusią su Internetinės parduotuvės veikla, joje parduodamomis prekėmis ir pan.
10.4. Pirkėjo elektroninio pirkimo paskyros administravimo tikslais yra tvarkomi visi Pirkėjo asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas pateikia Pardavėjui naudodamasis Internetine parduotuve (įskaitant asmens duomenis, kuriuos Pirkėjas nurodo elektroninio pirkimo paskyroje esančioje anketoje „Mano duomenys“), taip pat duomenys apie prekių užsakymą ir (arba) įsigijimą (mokėjimo už prekes būdas), užsisakytų (įsigytų) prekių istorija. Tiesioginės rinkodaros tikslais tvarkoma tik tiek Asmens duomenų, kurie leidžia suformuoti specialų pasiūlymą, skirtą tik Pirkėjui arba tam tikrai Pirkėjų grupei, identifikuoti Pirkėjui ir pateikti jam tiesioginės rinkodaros pranešimus, įskaitant Pirkėjo gimimo datą ir lytį, jeigu tokius Asmens duomenis Pirkėjas pateikia.
10.5. Pirkėjo pateiktus asmens duomenis naudos išskirtinai tik Pardavėjas ar jo įgalioti duomenų tvarkytojai ir partneriai, su kuriais Pardavėjas bendradarbiauja administruodamas Internetinę parduotuvę arba organizuodamas joje teikiamas paslaugas ar vykdomą prekybą, prekių pristatymą ir (arba) kitas su Pirkėjo užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Pardavėjas neatskleis Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiame punkte minėtus jo įgaliotus duomenų tvarkytojus ir partnerius, arba, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytais atvejais bus įpareigotas tai padaryti.
10.6. Pardavėjas norėdamas Pirkėjui ar Internetinės parduotuvės lankytojui pasiūlyti visavertes Internetinėje parduotuvėje siūlomas paslaugas, Pardavėjas Internetinėje parduotuvėje naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį Internetinės parduotuvės i lankytoją, nustatyti Internetinės parduotuvės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti Internetinėje parduotuvėje esančias klaidas. Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus. Pirkėjas taip pat turi teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) jo kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės funkcijos jam gali būti neprieinamos. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašoma informacija. Šio sutikimo Pirkėjas gali bet kada atsisakyti, kreipdamasis į Pardavėją išsiųsdamas pranešimą el. p. _______________.
10.7. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis Internetine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.8. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų Internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie Internetinės vaistinės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie Internetinės vaistinės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti, jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie Internetinės vaistinės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo prisijungimo prie Internetinės vaistinės duomenimis, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
10.9. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Internetinėje vaistinėje esančias nuorodas.
10.10. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai atsiradusius nuostolius.

11. Informacijos siuntimas


11.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
11.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo Internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

12. Vaistų ir medicininių prekių pirkimas


12.1. Kompensuojamieji vaistai ir kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės išduodamos kartu su kompensuojamųjų vaistų pasu pateikiant apdraustojo, kuriam išduotas kompensuojamųjų vaistų pasas, asmens dokumentas su nuotrauka arba socialinio draudimo pažymėjimą. Išduodant kompensuojamuosius vaistus, skirtus vaikams, turi būti pateiktas vaiko gimimo liudijimas;
12.2. Receptiniai vaistai parduodami (išduodami) tik pagal gydytojų receptus;
12.3. Vaikams iki 10 metų vaistai neparduodami (neišduodami);
12.4. Įsigyti vaistai kitais vaistais nekeičiami ir už juos sumokėti pinigai negrąžinami;
12.5. Vaistininkas turi suteikti išsamią informaciją apie Jums reikiamus vaistus.
12.6. Įsigyjant kompensuojamąjį vaistą ar kompensuojamąją medicinos pagalbos priemonę, monitoriaus ekrane Pirkėjui turi būti pateikta informacija apie Pirkėjui reikiamų kompensuojamųjų vaistų ar kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių kainas ir paciento priemokos dydžius, pirmiausiai informuojant apie vaistą ar medicinos pagalbos priemonę, kurios paciento priemoka yra mažiausia.
12.7. Įsigyjant receptinį nekompensuojamą vaistą, monitoriaus ekrane Pirkėjui turi būti pateikta informacija apie visų analogiškų vaistų kainas, pirmiausia informuojant apie pigiausią iš jų.
12.8. Jei vaistinėje nėra pageidaujamo vaisto ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės, tačiau ją turi bent viena didmeninio platinimo įmonė, gyventojui pageidaujant, vaistai ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės turi būti užsakomos. Užsakant vaistą, kurio numatoma mažmeninė kaina didesnė nei 100 Lt (vienas šimtas litų)/ 28.96 EUR (dvidešimt aštuoni eurai ir 96 euro centų) , vaistinė turi teisę prašyti asmens sumokėti avansinę įmoką, kuri negali būti didesnė kaip 30 proc. apytikrės vaisto kainos. Avansinės įmokos mokėti nereikia, kai užsakomas kompensuojamasis vaistas ar kompensuojamoji medicinos pagalbos priemonė. Užsakyti vaistai ar kompensuojamosios medicinos pagalbos priemonės mieste pristatomos ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, miestelyje ir kaime - ne vėliau kaip per 4 darbo dienas.
12.9. Jei gydymosi vaistiniais preparatais metu Pirkėjui pasireiškia šalutinis vaistų poveikis ir/ar sveikatos sutrikimas, Pirkėjas privalo nedelsiant kreiptis į gydytoją. Pirkėjas vaistus turėtų pradėti vartoti tik pasikonsultavus su gydytoju ar vaistininku. Pirkėjas privalo griežtai laikytis vaisto vartojimo instrukcijos bei gydytojo ir/ar vaistininko nurodytų rekomendacijų dėl vaisto dozavimo. Pirkėjas jau vartodamas kokius nors vaistinius preparatus, prieš pradėdamas vartoti kitus vaistinius preparatus, privalo būtinai pasikonsultuoti su gydytoju ar vaistininku.
12.10. Jeigu Pirkėjas turi nusiskundimų ar siūlymų dėl Pardavėjo aptarnavimo, abejoja vaisto kokybe, nori pasitikslinti vaisto kainą, turi kreiptis į vaistinės farmacinės veiklos vadovą ar jo įgaliotą farmacijos specialistą arba išdėstyti raštu. Jeigu Pirkėjo siūlomi Pardavėjo sprendimai netenkina, Pirkėjas turi kreiptis į Valstybinę vaistų kontrolės tarnybą prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos: Žirmūnų g. 139a, LT-09120 Vilnius; darbo laikas I-IV 8-17, V 8-15:45; el. pašto adresas vvkt@vvkt.lt; telefonas (8-5) 263-92-64. Pageidavimus ir nusiskundimus dėl Pardavėjo vaistinių darbo, Pirkėjas gali pateikti telefonu 837 751 200 (darbo dienomis) arba elektroniniu paštu info@camelia.lt.

13. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas


13.1. Kiekvienos Internetinės vaistinės prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės.
13.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Internetinėje vaistinėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
13.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims ar prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią prekių kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ar kitos sąlygos nurodomas tokių prekių aprašymuose Internetinėje vaistinėje bei detalizuojamas prekės garantiniame talone. Tuo atveju, kai Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims daiktų kokybės garantijos nesuteikia, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.
13.4. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.
13.5 Pardavėjas teikia prekių garantinės priežiūros paslaugas tarpininkaudamas tarp Pirkėjo ir gamintojo, ar gamintojo atstovo.


14. Baigiamosios nuostatos


14.1. Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14.2. Pirkėjas su Pardavėju gali susisiekti, pateikti skundus, pretenzijas, gauti informaciją ir pan., kreipdamasis į Pardavėją šių Taisyklių 1.2 punkte nurodytais kontaktiniais duomenimis, išskyrus atvejus kai šiose Taisyklėse yra nurodyta kitaip.
14.3. Sutartis sudaroma, vykdoma ir visas bendravimas tarp Kliento ir Pardavėjo vyksta valstybine kalba.