Nuolaidų klubo taisyklės

  1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
  • Camelia.lt– elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.camelia.lt
  • Pardavėjas – UAB "Nemuno vaistinė", buveinės adresas: 9-ojo Forto g. 70 Kaunas, juridinio asmens kodas 134778482, PVM mokėtojo kodas LT347784811, ir kiti tretieji asmenys, siūlantys įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje, jeigu tokie tretieji asmenys yra aiškiai nurodyti prekių įsigijimo momentu.
  • Jūs / Pirkėjas – klientas, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.
  • E-vaistinė klubas arba Camelia NUOLAIDŲ klubas – Pardavėjo vykdoma camelia.lt NUOLAIDŲ PROGRAMA, pagal kurią Jūs galite gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus apsiperkant Camelia nuolaidų klubo taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Lojalumo programa žmonėms su negalia "Kartu vienas dėl kito" – Pardavėjo vykdoma camelia.lt NUOLAIDŲ PROGRAMA pirkėjams, pagal kurią pripažintą neįgalumą turintys pirkėjai gali gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus apsiperkant Camelia nuolaidų klubo taisyklėse nustatyta tvarka.
  • Nuolaidų programų taisyklės / Taisyklės – šios camelia.lt NUOLAIDŲ klubo ir lojalumo programos žmonėms su negalia "Kartu vienas dėl kito" taisyklės.
  • Privatumo taisyklės – Privatumo taisyklės, kurios apibrėžia Jūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.
  • camelia.lt paskyra / Paskyra – elektroninėje parduotuvėje www.camelia.lt sukurta bei Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Camelia NUOLAIDŲ klube ir Lojalumo programoje žmonėms su negalia "Kartu vienas dėl kito" sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Pardavėjo patvirtintomis pirkimo – pardavimo internetinėje vaistinėje www.camelia.lt taisyklių, Pardavėjo patvirtintų privatumo taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2. Pirkėjas, norintis dalyvauti Camelia NUOLAIDŲ programose, privalo išsamiai susipažinti su šiomis Camelia NUOLAIDŲ programų taisyklėmis ir jų laikytis.

2.3. Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Camelia NUOLAIDŲ programų Taisyklėmis, nors Pirkėjas turėjo pareigą susipažinti ir jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Camelia NUOLAIDŲ programų Taisykles.

3. TAPIMAS NUOLAIDŲ PROGRAMŲ NARIU

3.1. Norėdamas tapti Camelia NUOLAIDŲ klubo nariu ir naudotis Camelia NUOLAIDŲ klubo naudomis, Pirkėjas turi susikurti vartotojo paskyrą www.camelia.lt svetainėje, paskyros lange Pirkėjas privalo užpildyti žvaigždute pažymėtus laukelius. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga, kitu atveju neturėsime galimybės administruoti Pirkėjo paskyros. Jeigu po registracijos pateikti duomenys pasikeičia, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Pildydamas paskyros duomenis, pirkėjas privalo pažymėti langelį “Tapti Camelia “Nuolaidų klubo” nariu”.

3.2. Norėdamas tapti lojalumo programos žmonėms su negalia "Kartu vienas dėl kito" dalyviu ir naudotis programos naudomis, Pirkėjas pirmiausia turi apsilankyti bet kurioje Camelia vaistinėje ir, pateikęs galiojantį neįgaliojo pažymėjimą, gauti Camelia NEĮGALIOJO KORTELĘ. Įgijęs Camelia NEĮGALIOJO KORTELĘ, Pirkėjas turi susikurti vartotojo paskyrą www.camelia.lt svetainėje, paskyros lange Pirkėjas privalo užpildyti žvaigždute pažymėtus laukelius. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Jeigu po registracijos pateikti duomenys pasikeičia, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Pildydamas paskyros duomenis, pirkėjas privalo pažymėti  langelį “Esu Camelia “Kartu vienas dėl kito” narys” ir suvesti gautos Camelia NEĮGALIOJO KORTELĖS numerį. Sistema automatiškai patikrins ar Pirkėjas turi teisę į lojalumo programos žmonėms su negalia "Kartu vienas dėl kito" naudas.

3.3. Pirkėjai, jau turintys vartotojo paskyrą, tapti Camelia NUOLAIDŲ klubo nariais gali savo susikurtoje vartotojo paskyroje, skiltyje „Lojalumo programa“, skilties dalyje “Prisijunkite prie lojalumo programos “Nuolaidų klubas”“ paspaudę mygtuką “Dalyvauti programoje”.

3.4. Pirkėjai, jau turintys paskyrą, tapti lojalumo programos žmonėms su negalia "Kartu vienas dėl kito" nariais gali savo susikurtoje vartotojo paskyroje, skiltyje „Lojalumo programa“, skilties dalyje “Prisijunkite prie lojalumo programos “Kartu vienas dėl kito”“ paspaudę mygtuką “Dalyvauti programoje” ir suvedę Camelia NEĮGALIOJO KORTELĖS numerį. Sistema automatiškai patikrins, ar Pirkėjas turi teisę į lojalumo programos žmonėms su negalia "Kartu vienas dėl kito" naudas.

4. CAMELIA NUOLAIDŲ KLUBO/LOJALUMO PROGRAMOS ŽMONĖMS SU NEGALIA NAUDOS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

4.1. Camelia NUOLAIDŲ klubo/Lojalumo programos žmonėms su negalia nariai įgyja teisę gauti papildomas naudas, skirtas tik Camelia NUOLAIDŲ programų nariams:

4.1.1. Palankesnės kainos perkant internetinėje parduotuvėje www.camelia.lt;

4.1.2. Specialios nuolaidos ir pasiūlymai perkant internetinėje parduotuvėje www.camelia.lt;

4.1.3. Nuolaidų kodai apsipirkimui www.camelia.lt;

4.1.4. Nemokamą pristatymą (programos “Kartu vienas dėl kito” programos dalyviams”);

4.2. Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti Jums Camelia NUOLAIDŲ programų naudas, jei įtariama, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu, sukčiaujant ar neteisėtai naudojantis paskyra.

5. IŠSTOJIMAS IŠ NUOLAIDŲ KLUBO

5.1. Norėdamas išstoti iš Camelia.lt NUOLAIDŲ klubo/Lojalumo programos žmonėms su negalia „Kartu vienas dėl kito“, pirkėjas susikurtoje vartotojo paskyroje, skiltyje „Lojalumo programa“, skilties dalyje Lojalumo programa “Nuolaidų klubas” arba Lojalumo programa “Kartu vienas dėl kito”, turi paspausti mygtuką “Atsisakyti programos”.

5.2. Jei ilgiau kaip 3 (tris) metus vartotojas savo paskyroje neatlieka užsakymo internetinėje parduotuvėje, jo pirkimo duomenys sunaikinami ir / arba patikimai nuasmeninami, t. y. negrįžtamai atsiejami nuo pirkėją individualizuojančios informacijos.

5.3. Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėją iš Camelia NUOLAIDŲ klubo/Lojalumo programos žmonėms su negalia „Kartu vienas dėl kito“, jeigu yra nustatoma, kad Pirkėjas pažeidžia Camelia NUOLAIDŲ programos  taisykles, jeigu nustatoma, kad Pirkėjas Camelia.lt NUOLAIDŲ klubo/ Lojalumo programos „Kartu vienas dėl kito“ naudomis naudojasi neteisėtai, panaudojant apgaulę, sukčiaujant ar kitaip pažeidžiant Pardavėjo interesus. Pašalinus Pirkėją Camelia.lt NUOLAIDŲ klubo/  Lojalumo programos „Kartu vienas dėl kito“, paskyros informacija automatiškai nėra šalinama.

5.4. Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėją iš Lojalumo programos žmonėms su negalia „Kartu vienas dėl kito“, jeigu baigė galioti Pirkėjo vaistinėje pateiktas neįgaliojo pažymėjimas. Tokiu atveju, Pirkėjas turi pristatyti naują pažymėjimą į bet kurią Camelia vaistinę, kur jam galiojančios lojalumo programos žmonėms su negalia naudos bus pratęstos.

5.4. Narystė Camelia NUOLAIDŲ programose pasibaigia Pardavėjui nusprendus panaikinti Camelia NUOLAIDŲ klubą ir/arba lojalumo programą žmonėms su negalia „Kartu vienas dėl kito“.

6. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Privatumo taisyklėmis, kurios skelbiamos interneto puslapyje www.camelia.lt/privatumo-taisykles.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Pardavėjas turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Camelia NUOLAIDŲ klubo taisykles, sustabdyti ar nutraukti Camelia NUOLAIDŲ programas apie tai iš anksto asmeniškai Jums nepranešus. Apie tokius sprendimus Jūs būsite informuojami viešai internete adresu www.camelia.lt ir (ar) kitais informacijos kanalais.

7.2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.