Camelia nuolaidų klubo taisyklės

  1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

1.1.      Camelia.lt– elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.camelia.lt 

1.2.      Pardavėjas – UAB "Nemuno vaistinė", buveinės adresas: Taikos pr. 104D Kaunas, juridinio asmens kodas 134778482, PVM mokėtojo kodas LT347784811, ir kiti tretieji asmenys, siūlantys įsigyti prekes Elektroninėje parduotuvėje, jeigu tokie tretieji asmenys yra aiškiai nurodyti prekių įsigijimo momentu.

1.3.      Jūs / Pirkėjas – klientas, kuris įsigyja arba užsisako prekių Elektroninėje parduotuvėje ir yra galutinis jų vartotojas arba naudojasi kitomis Elektroninėje parduotuvėje teikiamomis paslaugomis.

1.4.      E-vaistinė klubas arba Camelia NUOLAIDŲ klubas – Pardavėjo vykdoma camelia.lt NUOLAIDŲ programa, pagal kurią Jūs galite gauti specialias nuolaidas ir (arba) kitus išskirtinius pasiūlymus apsiperkant Camelia nuolaidų klubo taisyklėse nustatyta tvarka.

1.5.      Nuolaidų klubo taisyklės / Taisyklės – šios camelia.lt NUOLAIDŲ klubo taisyklės.

1.6.      Privatumo taisyklės – Privatumo taisyklės, kurios apibrėžia Jūsų renkamų ir tvarkomų asmens duomenų tikslus, šaltinius, teisinius pagrindus, nustato duomenų subjektų teises ir jų įgyvendinimo tvarką, taip pat pateikia kitą pagal taikomus teisės aktus reikalaujamą pateikti informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų apsauga.

1.7.      Camelia.lt paskyra / Paskyra – elektroninėje parduotuvėje www.camelia.lt sukurta bei Pirkėjo vardu ir slaptažodžiu apsaugota asmeninė paskyra.

 

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1.      Šios Taisyklės nustato bendrąsias dalyvavimo Camelia NUOLAIDŲ klube sąlygas. Santykiai, kurių nereglamentuoja šios Taisyklės arba reglamentuoja juos tik iš dalies, reguliuojami Pardavėjo patvirtintomis pirkimo – pardavimo internetinėje vaistinėje www.camelia.lt taisyklių, Pardavėjo patvirtintų privatumo taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

2.2.      Pirkėjas, norintis dalyvauti Camelia NUOLAIDŲ klube, privalo išsamiai susipažinti su šiomis Camelia NUOLAIDŲ klubo taisyklėmis ir jų laikytis.

2.3.      Pardavėjas neprisiima jokios rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Camelia NUOLAIDŲ Klubo Taisyklėmis, nors Pirkėjas turėjo pareigą susipažinti ir jam tokia galimybė buvo suteikta.

2.4.      Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Camelia NUOLAIDŲ Klubo Taisykles.

 

  1. TAPIMAS NUOLAIDŲ KLUBO NARIU

3.1.     Norėdamas tapti Camelia NUOLAIDŲ klubo nariu ir naudotis Camelia Nuolaidų klubo naudomis, Pirkėjas turi susikurti vartotojo paskyrą www.camelia.lt svetainėje, paskyros lange Pirkėjas privalo užpildyti raudona žvaigždute pažymėtus laukelius. Nurodytų duomenų pateikimas yra privaloma sąlyga, kad registracija būtų sėkminga. Jeigu po registracijos pateikti duomenys pasikeičia, Pirkėjas privalo juos atnaujinti. Pildydamas paskyros duomenis Pirkėjas privalo pažymėti laukelį „Noriu tapti Camelia nuolaidų klubo nariu ir gauti išskirtines klubo nario nuolaidas.“

3.2.      Pirkėjai, susikūrę vartotojo paskyrą iki 2022-02-21 datos, tapti Camelia NUOLAIDŲ klubo nariais gali savo susikurtoje vartotojo paskyroje, skiltyje „Asmeninė informacija“ pažymėję sutikimą tapti Camelia NUOLAIDŲ klubo nariais.

 

  1. CAMELIA NUOLAIDŲ KLUBO NAUDOS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

4.1.      Camelia NUOLAIDŲ klubo nariai įgyja teisę gauti papildomas naudas, skirtas tik Camelia NUOLAIDŲ klubo nariams:

4.1.1.   Palankesnės kainos perkant internetinėje parduotuvėje www.camelia.lt; 

4.1.2.   Specialios nuolaidos ir pasiūlymai perkant internetinėje parduotuvėje www.camelia.lt;

4.1.3.   Nuolaidų kodai apsipirkimui www.camelia.lt

4.2.      Pardavėjas turi teisę atsisakyti suteikti Jums Camelia NUOLAIDŲ klubo naudas, jei įtariama, kad jas siekiama gauti apgaulės būdu, sukčiaujant ar neteisėtai naudojantis paskyra.

 

  1. IŠSTOJIMAS IŠ NUOLAIDŲ KLUBO

5.1.      Norėdamas išstoti iš Camelia.lt NUOLAIDŲ klubo, pirkėjas gali panaikinti savo elektroninės parduotuvės www.camelia.lt vartotojo paskyrą pats arba pateikdamas prašymą pardavėjui panaikinti jo paskyros registraciją.

5.2.      Jei ilgiau kaip 3 (tris) metus vartotojas savo paskyroje neatlieka užsakymo, jo pirkimo duomenys sunaikinami ir / arba patikimai nuasmeninami, t.y. negrįžtamai atsiejami nuo pirkėją individualizuojančios informacijos.

5.3.      Pardavėjas turi teisę pašalinti Pirkėją iš Camelia NUOLAIDŲ klubo, jeigu yra nustatoma, kad Pirkėjas pažeidžia šias Camelia NUOLAIDŲ klubo taisykles, jeigu nustatoma, kad Pirkėjas Camelia NUOLAIDŲ klubu naudojasi neteisėtai, panaudojant apgaulę, sukčiaujant ar kitaip pažeidžiant Pardavėjo interesus.

5.4.      Narystė Camelia NUOLAIDŲ klube pasibaigia Pardavėjui nusprendus panaikinti Camelia NUOLAIDŲ klubą.

 

  1. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1.      Tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes vadovaujamės Privatumo taisyklėmis, kurios skelbiamos interneto puslapyje www.camelia.lt.

 

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1.      Pardavėjas turi teisę bet kada iš dalies arba visiškai pakeisti Camelia NUOLAIDŲ klubo taisykles, sustabdyti ar nutraukti Camelia NUOLAIDŲ klubą apie tai iš anksto asmeniškai Jums nepranešus. Apie tokius sprendimus Jūs būsite informuojami viešai internete adresu www.camelia.lt ir (ar) kitais informacijos kanalais.

7.2.      Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3.      Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šių Taisyklių ar susijęs su jomis bei Taisyklių pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybomis, nepavykus susitarti, galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos teisme vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.