ZIGZAG repelentas nuo erkių SPRAY, 100 ml
zoom_out_map
chevron_left chevron_right

ZIGZAG repelentas nuo erkių SPRAY, 100 ml

Prekės kodas: 10000277549
Biocidas

Papildoma 10% nuolaida krepšeliui su kodu SUPER10.

Nuolaidos sumuojamos. Pasiūlymas negalioja vaistams, akcijai 2 už 1 kainą, pristatymo mokesčiui. Negalioja su kitais nuolaidų kodais. Pasiūlymas galioja nuo 2023.12.07 iki 2023.12.14 23:59

*-20% perkant bent 2 produktus iš sąrašo. 

Pasiūlymas galioja 2023.12.01-2024.01.01. Prekių sąrašas čia >>>

6,98 € (su PVM) 5,77 € (be mok.)
  • Vaistininko konsultacija ir užsakymų priėmimas telefonu 8 697 03000 (I-V 8:00-18:00)
  • Nemokamas pristatymas į artimiausią vaistinę 
  • Internetinės vaistinės prekių kainos gali skirtis nuo prekių kainų vaistinėse. Realios prekės išvaizda gali skirtis nuo esančios nuotraukoje.

Aprašymas

Purškiamas Zig Zag nuo erkių, 100 ml

Vabzdžių repelentas nuo namų uodų, paprastųjų uodų (Aedes) ir erkių.
Vartotojų kategorija (-os): Plačioji visuomenė (ne profesionalai).

Naudojimo instrukcijos. Produktas iš 10 cm atstumo purškiamas ant atviros odos, pasirūpinant, kad jo nepatektų į akis ir burną. Vaikams iki 12 metų užpurkšti produkto turi suaugęs asmuo. Tris kartus užpurkšti ant kiekvieno dilbio, naudoti ne daugiau kaip du kartus per dieną. Pasirūpinkite, kad būtų išvengta sąlyčio su akimis ir burna. Atsargiai naudoti ant jautrios odos, ypač ant vaikų odos. Vaikams produktą purkšti ant odos dideliais intervalais. Produktas nėra skirtas jaunesniems kaip dvejų metų vaikams. Jautrią odą turintiems asmenims gali sukelti odos sudirginimą. Nepurkšti ant nubrozdintos odos ar žaizdų. Jei įvyksta odos reakcija, nebepurkškite. Nenaudokite, jei turite alergiją cheminei medžiagai DEET. Pasirūpinkite, kad aerozolio nepatektų į akis. Produktui patekus į akis, kruopščiai išskalaukite dideliu kiekiu vandens. Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje vietoje ir stengtis neįkvėpti aerozolio.
ĮKVĖPUS: išvesti nukentėjusįjį į gryną orą. Jei nukentėjusiajam sunku kvėpuoti, nedelsdami kreipkitės pagalbos į medikus arba su jais pasikonsultuokite. Pasirūpinkite, kad būtų išvengta produkto sąlyčio su burna. Nurijus gali kilti sveikatos problemų, tokių kaip skrandžio skausmai ar pykinimas.
NURIJUS: kreipkitės pagalbos į medikus. Vėmimą sukelti galima tik nurodžius gydytojui. Jokiu būdu nesuduokite per burną be sąmonės esančiam asmeniui, jei negavote tokio gydytojo nurodymo. Laikyti originalioje talpoje. Saugoti nuo vaikų. Neišmeskite talpos į aplinką.

PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS. Pavojingumo kategorijos. Degus skystis ir garai. Sukelia smarkų akių dirginimą. Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Sudėtyje yra (Orange Oil Terpenes); (3, 7-Dimethyl-2,6-octadien-1-al.). Gali sukelti alerginę reakciją. Pavojingumo frazės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. – Nerūkyti. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. Kruopščiai nuplauti rankas po naudojimo. Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
PATEKUS Į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes.Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jei akių dirginimas nepraeina: Kreiptis į gydytoją.
 
 Signalinis žodis: Pavojingas
 
Veiklioji medžiaga: N,N-dietil-meta-toluamidas
Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas
Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį
Bendrasis pavadinimas IUPAC pavadinimas Funkcinė paskirtis CAS numeris EB numeris Kiekis (proc.)
N,N-dietil-meta-toluamidas N,N-diethyl-m-toluamide Veiklioji medžiaga 134-62-3 205-149-7 20,0
Buteliukas, plastmasė: HDPE, talpa nuo 50, 75, 100, 125, 150 iki 200 ml.
Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas, pagal autorizacijos liudijimo Nr. IT/2015/00311/AUTPF (Biocidinių produktų registro Nr. IT-0009344-0000).
Autorizacijos liudijimo turėtojas: Deisa Ebano S.P.A., Via Collamarini 27, 40138 Bolonija, Italija, tel.: +39 051 530351; faksas: +39 051 533113; www.ebano.com
Dokumento registracijos data ir numeris 2023-02-28 Nr. (10-14 17.5 Mr) BPR-65
Produkto gamintojas: Deisa Ebano S.P.A., Via Collamarini 27,  40138 Bolonija, Italija; TOP DEISA DOO,  Beogradska bb, 14224 Laijovac Serbija. Platintojas: SIA ELVIM, Kurzemes pr. 3G, Ryga, Latvija, tel. +371 67152274.
Partijos numeris. (žr. ant buteliuko dugno). Galiojimo laikas: 4 metai.
 

Rekomenduojamos prekės